kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

AVTO’da yeni sergi: “Sabit Değişiklikler, Dinamik Aralıklar”

24 Kasım 2021

AVTO, 11 Kasım 2021 – 8 Ocak 2022 tarihleri arasında Burak Kabadayı‘nın “Sabit Değişiklikler, Dinamik Aralıklar” başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, hareket ve enerji kavramlarını modifiyeli araç kültüründen örneklerle ele alıyor ve yerli üretim otomobiller, bu otomobilleri üretim amacının dışında, gösteri odaklı keyfi bir pratik ile kullanan amatör sürücüler, sürüşe etki eden çevresel ve mekanik unsurlar arasındaki kompleks ilişkilerin izini sürüyor.

Sergi ile aynı adı taşıyan çok kanallı enstalasyon, şehrin farklı yerlerinde farklı kişiler tarafından icra edilen performansları olağan akışlarıyla belgeler. Bu performanslar otomobil sürücüleri arasındaki güç gösterilerini hem de güce karşı direnç oluşturan hareketlerin gerçekleştirilebilmesi için araç ve sürücünün eşit önem taşıdığı anları temsil eder. Sergi mekânında karmaşık bir düzende bir araya gelen uçsuz bucaksız uzamlar mekânsal koşulların performans üzerindeki tahakkümünü, araç seyir hâlindeyken silüeti değişen yapılar ise değişen güç odaklarını görünür kılar. Daire, Doğru ve Eğri alt başlıklarından oluşan enstalasyon otomobillerin hareketleri, zemin formu ve sürüşlerden geriye kalan izlere farklı açılarla odaklanır.

Daire, boş bir alanda, aynı merkez etrafında dönen otomobile ait iki eş zamanlı kaydın bir araya getirilmesinden oluşur. Sistematik ve kesintisiz biçimde hareket eden otomobile ait görüntüler içeriden dışarıya bakışla ufku, tepeden bir bakışla da zemine yapılan müdahaleyi gösterir. Doğru, bir çekici üzerinde taşınan aracın hareketleri ve araca ait gösterge panelindeki değişimleri gösterir. Otomobil patinaj yaparak olduğu yerde kalmaya çalışırken çekici ufka doğru ilerleyip gözden kaybolur. Gösterge panelindeki kadranlar harcanan enerjiyi, atmosfere yayılan sis bulutu ise uygulanan karşıt kuvvetleri görünür kılar. Eğri, pistte tur atan bir otomobilin dikiz aynasında asılı olan cam küre ile aracın sağ ve sol tekerleklerini odağına alır. Aracın pist içindeki her manevrası yeni bir izdüşüm meydana getirir. Denge arayışında olan ancak tekerleklerle aynı aksta yer alan cam sarkacın sürüş sırasındaki ivmelenmesini izleriz. Sergi mekânına yayılan ses bileşenleri ise Daire, Doğru ve Eğri başlıklarını birbirine örer. Otomobil motoru, egzozu ve lastiğine özgü gürültülerden oluşan düzenleme, yakınlık ve uzaklık, hareketin yoğunluğu ve mesafenin kriterlerini ön plana çıkarır.

Sabit Değişiklikler, Dinamik Aralıklar, nesne ve insan arasındaki ilişki, deneyim ve dürtünün bu ilişkideki belirleyici rolü ile gösteriler esnasında sürekli değişen ‘boş alanlar’ ile ilgilenir. Canlı-cansız, etken-edilgen ve benzer parametrelere göre ayrılmış özne ve nesneler arasındaki hiyerarşik, tek yönlü ve merkezcil ilişkilerden uzaklaşarak, olayların bileşenlerine eşitler düzleminden yaklaşmayı ve bilinçli etkileşimleri açığa çıkarmayı amaçlar.

Program kapsamında AVTO, Burak Kabadayı ile birlikte bir yayın üretti. Ekin Can Göksoy’un editörlüğünü üstlendiği kitap; felsefe, ses, fizik, edebiyat, mimarlık ve sosyoloji gibi farklı alanlardan yazarların, Sabit Değişikler, Dinamik Aralıklar’ın doğrudan veya dolaylı olarak referans aldığı konulardan yola çıkarak ürettikleri metinleri bir araya getiriyor. Doğa Yirik ve Serra Şensoy tarafından tasarlanan kitapta Ekin Can Göksoy, Ezgi Hamzaçebi, Gökhan Kodalak, Giulia Mengozzi, Uğur Tanyeli, Burçin Ünlü, Şahinde Yavuz’un yazılarıyla Sergen Şehitoğlu’nun kitaba özgü ürettiği bir iş yer alıyor. AVTO’nun yayınladığı ilk kitap olma özelliği taşıyan Sabit Değişiklikler, Dinamik Aralıklar, 16 Aralık’ta çevrimiçi yapılacak bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak.