kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

AVTO’da yeni sergi

25 Eylül 2018

Araştırma bazlı sergiler ve çalışmalar yapan bağımsız sanat inisiyatifi AVTO, 14 Eylül – 29 Ekim 2018 tarihleri arasında İtalyan sanatçı ve aktivist Bert Theis‘in Geçici Yeşil Alan başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Farklı coğrafyalar ve politik koşullarda, büyüyen neoliberal ekonomilere karşı güncel sanat ortamı içinde verdiği mücadeleyle tanınan sanatçı aktivist Bert Theis’in Türkiye’deki ilk sergisi Angelo Castucci ve Isola Ütopya (Milano, İtalya) küratörlüğünde gerçekleştiriliyor.

AVTO’nun ikinci sezonunun ilk sergisi Geçici Yeşil Alan, Milano şehrinin soylulaştırılmasına karşı çalışmalar yapan sivil grup Isola Art Project’in çalışmalarını bir araya getiriyor.


Bert Theis (1952-2016) kamusal alanda icraat odaklı çalışma yöntemleri benimseyen 1990’lar kuşağı sanatçılarındandır. Hayatı boyunca pratiğini kullanışlılığa yönelik geliştiren sanatçı üretimlerinin sergilenebilir olmalarından çok herkes tarafından kullanılabilir olmalarını amaçladı. Yaşamın her alanında hiyerarşik yapılara karşı muhalefet eden Theis, sanatçı-izleyici ilişkisini işbirliğine dönük eşitler arası bir yaklaşımla yeniden yapılandırmaya çalıştı.

Theis, birçok sivil toplum hareketinin örgütlenmesinde etkin rol oynamıştır.
Sergi adını Isola mahallesinin imara açılmasından önce Milano belediyesi
tarafından alana getirilen tanımından alır. 2001 yılında Milano’da bulunan Isola, komşu
mahalleleriyle birlikte kentsel dönüşümden geçirilerek “Moda ve Tasarım Projesi” adı altında inşa edilecek devasa bina ve komplekslerle soylulaştırılmak istenmiştir. Şehrin geleceği üzerinde yaşayan herkesin eşit hakkı olduğunu savunan Isola Art Project herhangi bir bütçe ya da destek olmaksızın sivil bir hareket olarak direnişini sürdürüyor.