kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ayça Ceylan & Ahmet Rüstem Ekici, “Hafıza Kürü” sergisinde

14 Mayıs 2018

Antonina Sanat Galerisi, 8 Mayıs – 2 Haziran 2018 tarihleri arasında Ayça Ceylan & Ahmet Rüstem Ekici ikilisinin “Hafıza Kürü” isimli ortak sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide; performans sanatçısı ve bodyinperform’un kurucu direktörü Ayça Ceylan’ın 1 sene sürecek olan “nemf” performansının tamamlanmış ilk bölümümün performans belgeleri ve sanatçı Ahmet Rüstem Ekici’nin “Gynaeceum – Kadınlar Mahfili” serisinden çalışmaları yer alıyor.

Nemf, Kilyos’tan Karaköy’e kadar uzanan beden-mekan yapılanması üzerine uzun dönemli bir deney. Bu deneyde 20. yy’da İstanbul’da açılan plajlar ve 1970’lerde bu plajların çoğunun kapatılması performans sanatçısının nemf (su perisi) personası üzerinden inşa ediliyor. Nemf Kilyos’tan karaya çıkıp karadaki tanıdıklarıyla buluşan bir su perisidir. Ancak plajların ve zamanla sahillerin de kapatılması üzerine karaya sıkışıp kalır. Her geçen anla beraber beraber hafızasını parça parça şehirdeki bazı alanlara bırakan su perisi, plajların yüzmenin yanı sıra cinsiyetler arası bariyerlerin kırılması ve sosyalleşme açısından önemini karşılaştığı kişilere aktarır.

Sergide “Gynaeceum – Kadınlar Mahfili” serisinden çalışmalarıyla yer alan sanatçı Ahmet Rüstem Ekici, kadının anaerkilden ataerkile evrimine geçişini ele alırken üreme, iktidar ve isimlerini yaşatma hırsı olarak mimariyi kullanan kadınların kurguladıkları dünyalardan, hamisi oldukları yapılardan eklektik bir manzara sunuyor. Saray ve dini yapılarda kadınlara ayrılan bölümlere verilen isim olan “Gynaeceum”; kadının çağlar boyu görünür olma, mimari eserler kurgulama çabalarına rağmen yine mimari olarak bu bölümlere hapsedilmeleri, sosyal hayattan uzaklaştırılmalarını konu ediniyor. Seri,kadınların varoluş mücadelelerinde biyolojik, fiziki ve toplumsal iktidar kurgularını, eklektik bir imaj ile sunan AutoCAD programı çizimlerden oluşmaktadır ve çizginin evrimine yer vermektedir. Çalışmalarında toplumsal cinsiyet, kentsel dönüşüm ve ötekileri işleyen Ahmet Rüstem, Gynaeceum serisinde bedeni ile tüm tapınak, mezar, hane formlarına ilham veren kadın bedeninin ve anaerkil dönemde kadının tanrısallığının günümüzde hangi noktada olduğunu sorguluyor.