kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“AYRIAYRIBİRARADA – harfler, sayılar, noktalama ve diğer işaretler” Yanköşe’de

4 Nisan 2018

Kahve Dünyası’nın 2017 yılı sonbaharında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, 30 Mart – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un “AYRIAYRIBİRARADA – harfler, sayılar, noktalama ve diğer işaretler” adlı çalışmalarına yer veriyor.

Frankfurt’ta yaşayan ve 13 yıldır birlikte çalışan Günyol ve Kunt’un, Yanköşe’nin bu ikinci edisyonu için hazırladıkları eser, Türkiye Cumhuriyeti anayasa metninin 2017 tarihli güncel halini
büyük formatlı bir örüntü görünümünde sunuyor.

Anayasayı oluşturan tüm unsurlar, içinde bulundukları cümle ve paragrafları terk ederek kendi benzerleriyle buluşuyor ve oluşturdukları
çizgiler, birbirini kesen ancak farklı eksenlerde uzanan doğrulara dönüşerek soyut, kaotik bir manzara oluşturuyor. Böylece anayasa metninin potansiyelini içinde barındıran çalışmanın
kapsadığı bu öğeler, bir anlamda özgürleşiyor ve henüz kurulmamış cümleler için bir kapı aralıyorlar.

Anayasayı merkezine alan “AYRIAYRIBİRARADA” yalnızca toplumsal sözleşmeye doğrudan gönderme yapmakla kalmıyor, belli bir coğrafyada yaşayan bireylerin farklılıklarına rağmen değil farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabilme ihtimalini de düşündürüyor. Kamuya açık bir noktada yer alması ise bu çalışmayı ayrıca anlamlı kılıyor.

Yanköşe’yi oluşturan her iki duvarın da göründüğü açılardan bakıldığında, duvarlar arasındaki boşluğu kullanan soyut bir çizim gibi algılanan çalışma, belirli bir mesafeye dek içeriği hakkında
hiçbir ipucu vermezken, ancak detaylı bir şekilde bakıldığında kendini açık ediyor.