kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu başvuruları başladı

4 Ekim 2018

SAHA Derneği tarafından Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen inisiyatiflere katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu, bu yıl beşinci kez başvuruları kabul ediyor. Son başvuru tarihi 2 Kasım 2018.

İnisiyatifler, hazırladıkları programlarla özellikle kariyerlerinin başındaki sanatçılara ve küratörlere görünürlük imkânı sağlayarak, bağımsız sanat üretiminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.


SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında bugüne kadar 2014-2015 döneminde 5533Pasaj ve Torun’a; 2015-2016 döneminde Apartman ProjesiBASm-estTorun ve Videoist’e; 2016-2017 döneminde Corridor Project SpaceMARSOrta FormatSpace Debris ve TOZ Artist Run Space’e ve 2017-2018 döneminde ise LoadingMARSOJOrta Format ve Tasarım Bakkalı’na destek sağladı.

Başvuru belgeleri:

– Başvuru amacını anlatan niyet mektubu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
– Aralık 2018–Aralık 2019 dönemi için planlanan program içeriği ve takvimi, – Öngörülen yıllık bütçe ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da fonların listesi,
– Bağımsız Sanat İnisiyatifinin misyonu ve vizyonu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
– Bağımsız Sanat İnisiyatifinin faaliyetleri hakkında bilgi (2017—2018),
– Mekâna dair 2 adet ve farklı etkinliklerden en az 6 adet fotoğraf,
– Bağımsız Sanat İnisiyatifi kurucularının ve ekibinin kısa biyografisi,
– İletişim bilgileri, telefon, adres, e-mail, varsa web sitesi ve blog.

Başvuru kriterleri:

– Ticari olmayan, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat inisiyatifi olması,
– İnisiyatifin programlar için kullandığı daimi bir mekân ya da mecranın bulunması,
– İnisiyatifin yıl boyunca düzenli olarak kamuya açık ve ücretsiz sanat programları yürütmesi.

Son Başvuru Tarihi: 2 Kasım 2018 Cuma, 17.00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2018 Pazartesi

Başvuru belgelerinizi tek bir dosya halinde, 7 MB’ı geçmeyecek şekilde PDF formatında applications@saha.org.tr adresine iletebilirsiniz.