kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu’nu kazananlar belli oldu

1 Aralık 2017

SAHA Derneği’nin kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında, 2017–2018 döneminde destek vereceği inisiyatifler belirlendi: Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı.


Loading
Loading, “Bir mekân iyidir…” sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılında kuruldu. Kuruluş amacını; Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamasında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların başından bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, sanatçı dosyaları oluşturmak, Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmek olarak açıklamaktadır.

MARS
2000 yılında Pınar Öğrenci tarafından mimarlık araştırmaları ve restorasyon proje/uygulamaları üreten bir mimarlık ofisi olarak kurulan MARS (Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu), 2010 yılında bugünkü bağımsız sanat inisiyatifine dönüştü. MARS ilk etkinlik olarak, sanatçı Erim Bayrı’nın “Bahar” sergisine ev sahipliği yapmış ve bu sergiyle birlikte ‘sanat için mekân’ düşüncesi doğmuştur. Mekânın hedefi,  yerli ve yabancı sanatçı, kürator, eleştirmen ve sanat izleyicilerinin davet edilerek paylaşımın artırılması ve İstanbul sanat ortamına katkıda bulunmaktır.

OJ
2016 yılında Asmalı Mescit’de bağımsız sergi mekânı olarak açılan OJ Art Space, ilk yılında 10’un üzerinde çağdaş sanat sergisi sundu ve mekânın dışına çıkarak, çağdaş sergileme yöntemlerinin sınırlarını zorlamak isteğiyle biraraya gelmiş farklı ülkelerden sanatçı, küratör ve yazarlardan oluşan bir ağ halini aldı. Çalıştığı Türkiyeli sanatçılara daha önce sergilemedikleri yönlerine yoğunlaşmaları için alanlar yaratmaya çalışan OJ, sanatçıların uluslararası yayınlarda yer alabilmeleri için iletişim çalışmaları da yürütüyor.

Orta Format
Orta Format, çağdaş fotoğrafa dair röportajların, yazıların ve projelerin paylaşıldığı bir e-dergidir. Tevfik Çağrı Dural, Şener Soysal ve İpek Çınar’ın editörlüğünü üstlendiği dergi bağımsızdır ve kâr amacı gütmez. Kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan Orta Format’ın içeriği, editörlerinin kendi üretim pratiklerinin temeli olan fotoğraf-sanat bağlamında araştırmalarının ekseninde şekillenir. Araştırmalara ve katılıma açık olan dergi, bilindik internet uygulamalarının aksine saf bir arayüzde, kolay ve anlaşılır olmayı amaçlar.

Tasarım Bakkalı
Tasarım Bakkalı, sosyal ve kültürel bir değişim içinde olan Yeldeğirmeni Mahallesi’nin merkezinde, 10m²lik bir mekânda, “ulaşılabilir sanat ve mimarlık” mottosu ile yola çıkmış bağımsız bir sanat alanıdır. Nisan 2015’te açıldığı günden beri birçok sanatçı ve tasarımcının ürünlerinin sergilendiği açık bir vitrin olarak işlevini sürdüren mekân, tanınmış sanatçıların yanı sıra genç sanatçılar ve mimarların da sergilerine ev sahipliği yapmıştır. 2017 yılında başlayan rezidans programı ile portföyüne uluslararası sanatçıları da ekleyerek aylık solo sergiler, sanatçı konuşmaları, performanslar gibi etkinliklerle varlığını sürdürmektedir.