kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BAĞIMSIZLAR* platformu yayında

8 Temmuz 2021

amberPlatform ve Pasaj tarafından, Halka Sanat Projesi, Hayy Open Space ve Karantina iş birliğiyle 2019 yılından beri yürütülen ve SAHA Sürdürülebilirlik Fonu tarafından desteklenen BAĞIMSIZLAR* platformu, Türkiye’de kültür-sanat alanında bağımsızların rolünü ve etkisini görünür kılmak ve bağımsızlar arasındaki iletişimi güçlendirerek iş birliklerini artıracak bir zemin sağlamak üzere hazırlandı.

BAĞIMSIZLAR, Türkiye’de kültür-sanat ve ona komşu alanlarda çalışan bağımsız organizasyonların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan, iş birliğini, paylaşım kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen, kolaylaştırıcı bir oluşum. Kültür profesyonelleri, sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar, yerel yöneticiler ve savunucular için sürdürülebilir bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefleyen oluşum, kullanıcılara yer, örgüt tipi, faaliyet süresi, uzmanlık alanı, öz kaynaklar ve izleyici grubu üzerinden sınıflandırılabilir verileri, envanterde yer alan organizasyonları çeşitli katmanlarda haritalayarak sunuyor. Doğrudan katılımla geliştirilmeye açık ilerleyen BAĞIMSIZLAR haritası, sürekli değişime uğrayan kültür ortamının yakın geçmişini farklı katmanlarla yansıtmak amacıyla 2000 yılından bu yana faaliyete geçmiş girişim ve organizasyonları içeriyor.

Haritada yer alan girişim, kolektif, bileşke, otonom gruplar, sanatçı mekânları, stüdyo, dernek, vakıf, sosyal kooperatif ve kâr amacı gütmeyen teşebbüslerin çoğunluğu kültür-sanat üzerine çalışırken kimi organizasyonlar yapım, izleyici geliştirme, topluluk oluşturma, miras, bellek, sürdürülebilir dokümantasyon, göç, sosyal entegrasyon ve tasarım alanlarıyla ilişkili olarak haritada yer alıyor. Buna bağlı olarak ikinci halkada kültür-sanatla ilişkili olup hak temelli çalışmalar yapan, ekoloji, yenilenebilir enerji, gastronomi, mimarlık ve şehir plânlama üzerine uzmanlaşmış organizasyonlar da haritaya dâhil.

Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu şehirlerindeki bağımsız girişimleri de içeren haritada yerini alan ve alacak olan yeni girişimler ve bağımsız yapılarla birlikte Bağımsızlar Haritası, yaşadığımız sosyopolitik koşullarla bağımsız sahnenin karşılıklı ilişkisine dair yadsınamaz bilgiler sunuyor.

2020-2021 döneminde Ekmel Ertan (amberPlatform), Zeynep Okyay (Pasaj), İpek Çankaya (Halka Sanat Projesi), Saliha Yavuz (Hayy Açık Alan, Komünitas), Sarp Keskiner (Karantina, Komünitas, Konserve, Teos Kültür Sanat Derneği) ile Daniele Savasta’nın (Yaşar Üniversitesi) katkılarıyla hayata geçirilen projenin yürütücü ekibi, çeşitli organizasyonlarda idari roller üstlenen kültür profesyonelleriyle çeşitlenmeye devam ediyor.