kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Barın Han’da yeni sergi: “Karşı Bir Şey/Anti-something”

15 Nisan 2021

Barın Han, 15 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında SENKRON kapsamında Ozan Atalan’ın küratörlüğünü üstlendiği “Karşı Bir Şey/Anti-something” sergisiyle video sanatına bir bakış sunuyor.

Güncel sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan yaratma amacıyla, 17 yıldan sonra 2019 yılında kapılarını yeniden açan Barın Han, Türkiye genelinde aynı anda düzenlenecek ve video sanatını mercek altına alan eş zamanlı etkinlikler bütünü olan SENKRON’a “Karşı Bir Şey/Anti-something” sergisi ve konuşmaları ile katılıyor.

Sergi; Türkiye, Bosna Hersek, Güney Kore, Rusya, Almanya ve ABD’den sanatçıları bir araya getirerek video sanatına çoğulcu bir göz ile bakmayı hedefliyor. Video gösterimi, hayatın pandemiyle birlikte distopik bir filme benze(til)mesinden yola çıkarak anti-mimesis kavramına odaklanıyor. Kökeni itibariyle ‘karşı’ veya ‘yerine’ gibi anlamları olan, serginin başlığındaki ‘anti’ kelimesi de mimesise alternatif ve hayatımızdaki gerçekliklere alternatif algılar arayışından geliyor.

Yaşadığımız dönemin çağdaş sorunları olan ekonomik ve politik çalkantılar, biyolojik güvenliğin belirsizliği, küresel iklim krizi, toplumsal cinsiyet ve kimlik meseleleri gibi konulara değinen sergideki sanatçıların ortak noktası ise insan eylemlerine meşruiyet veren rasyonel aklın sınırlarını sorgulamak ve gerçek olandan uzaklaşılmasını da meşru kılan bu aklı eleştirmek. Sergideki ‘manasız’ ve yer yer gülünç dil, içinde bulunduğumuz kriz dönemine hakim mantığı temsiliyetten uzak; hakikati örten insan yapımı gerçeklikleri açığa vuracak şekilde ve anlamın/anlamsızlığın sınırlarını sorgulamak için kullanılıyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Endam Nihan (TR/ABD), Jon Perez (ABD), Selma Selman (Bosna Hersek/ABD), Chongha Peter Lee (Güney Kore/ABD), Eli Show (ABD), Attila Yakınol (TR), Ozan Atalan (TR), Eda Sütunç (TR) ve Viktor Brim (Rusya/Almanya).

Sergi; İKSV, DEPO, Kasa Galeri, Amber Platform, Pasaj, NFG Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ve Barın Ailesi katkılarıyla gerçekleşiyor.