kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Barış Göktürk’ün kişisel sergisi The Boiler@ELM Foundation’da

17 Mayıs 2021

Barış Göktürk, 1 Mayıs – 6 Haziran 2021 tarihleri arasında The Boiler@ELM Foundation‘ın misafir sanatçı programı kapsamında bir kişisel sergi düzenliyor. Sergiye, SAHA destek veriyor.

“All Saints” başlıklı sergide, sanatçının mekânın anıtsallığına gönderme yaparak oluşturduğu büyük boyutlu çalışmaları yer alıyor. Göktürk, çalışmalarında bireyleri kamusal alanda protestolar aracılığıyla devlet ve kurumlarının bünyesine karşı bir araya getiren kolektif hareketlerin farklı sonuçlar doğurabilme potansiyeli ile ilgilenir. Göktürk’ün çalışmalarında bu güç dinamiği, araştırma bazlı bir yöntem olan metin, görsel ve anekdot derlemelerinin resimsel alana, imaj-transfer, boya ve kabartmaların katmanlı yüzeylerine aktarımı ile incelenir. Sanatçı, Boiler’daki projesi kapsamında toplu dansları bir eğlence, başkaldırı ve yaşam ile ölümün farkındalığı olarak inceliyor.

Columbia Üniversitesi’nin Master of Fine Arts (Güzel Sanatlar Yüksek Lisans) programı mezunu olan Göktürk’ün çalışması, tek tek bedenleri daha geniş devlet gövdesi, politikası ve kurumlarına karşı bir araya getiren kamusal protesto alanındaki kolektif eylemin iki taraflı potansiyelini ele alıyor. Göktürk’ün çalışmasında, bu güç dinamiği, görüntü aktarımı, boya ve kabartma heykelin katmanlı yüzeyleri şeklinde resimsel alana yansıtılan metinleri, görüntüleri ve anekdotları araştırma temelli bir toplama uygulamasında keşfediliyor.

Göktürk, The Boiler’daki projesi için kamuya açık dansa bir neşe, isyan ve yaşam ve ölümü kabul etme alanı olarak bakıyor. Pandemi zamanında dans etmek Orta Çağ’a kadar uzanabilir. Örneğin, Avrupa’da hıyarcıklı veba sırasında yaratılan ölüm dansı resimleri, farklı statülerden ve sosyal sınıflardan insanların iskeletlerle el ele dans ederek yaşamla ölümün yakınlığını kabul ediyor. Kısa bir süre sonra, Brueghel’in kasaba dansları tasviri, kriz zamanlarında öfori ve delilik arasında benzer bir bağlantı kuruyor. New York’ta özellikle önemli bir fenomen olan blok partisi, bütün bir mahalleyi sokakta bir araya getirme geçmişiyle modern versiyon olarak anlaşılabilir.

Devam eden salgından etkilenen ve bedensel ifadelere duyulan kolektif özlemden ilham alan Göktürk, dünya çapındaki ayaklanmalar sırasında başlayan sokak yangınlarının potansiyeline odaklanan Riot_Fire serisi ile The Boiler için yeni büyük ölçekli çalışmasındaki dans keşfi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor.