kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary Art Gallery’de yeni sergi: “Güzel Şeyler”

7 Haziran 2021

BE Contemporary Art Gallery, 4 Haziran – 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında Genco Gülan’ın kavramsal sanat ve güzellik sorunsalını ele aldığı “Güzel Şeyler” başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Genco Gülan’ın son dönemde gerçekleştirdiği büyük boyutlu soyut resimlerini, figüratif heykellerini, deneysel objelerini ve seramik yapıtlarını bir araya getiriyor. Sergide yer alacak yapıtların büyük bir bölümü ilk defa seyirci karşısına çıkacak ve önce İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, güzellik kavramının uzun süre sanatla ilişkilendirilmiş olmasından sonra post-modern dönemde bu ilişkide yaşanılan ciddi kopuştan yola çıkıyor. Genco Gülan, kavramsal sanatın güzellik ile yaşadığı bu yol ayrımından sonra post-postmodern dönemde tekrar yakınlaşmalarını öngörüyor. Çağdaş sanatçı, kavramsal sanat ve güzellik algısının tekrar bir arada anılabilmesi için Güzel Şeyler sergisinde yeni yöntemler deniyor. Gülan, izleyicilerin zihinlerindeki güzellik tanımını yeniden ele alan, bazen kitsch bazen minimal yapıtlar veren bu yaklaşımı, bir final değil bir bekleme alanı olarak değerlendiriyor.

Genco Gülan’ın “güzellik ve akıl” kavramlarının nasıl beraber kullanılabileceğini araştıran sergide; Hem Güzellik Hem Akıl (2014 ve 2020) ismindeki, Sokrates’in başına ve Venüs’ün vücuduna sahip heykel çalışması öne çıkıyor. Heykelde sanatçı akıl vurgusunu kurmak için vücuda orantısız büyüklükte bir kafa yerleştirerek, altın oranı zeka lehine bozuyor. Janus (2021) isimli portrede ise, Antik Janus heykelleri birbirlerinin aksi yöne bakan, aynı cinsten bir çift ikizi tasvir ederken Genco Gülan bu kuralı yıkarak, kadın ve erkeği aynı düzleme çekiyor. Kuralına uygun yapılmış bir Romalı imparator portresine, sıradan (orijinalden kalıp) gerçek bir genç kadın imgesi ekleyerek hiyerarşiyi de es geçiyor. Taşı Toprağı Altın (2020) isimli readymade çalışmada ise, tuğlanın gönderme yaptığı inşaat ve rant, ironik şekilde güzel ve değerli olanın sembolü altın rengine boyanıyor.