kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary’de yeni sergi: “Görüş Mesafesi”

27 Eylül 2021

BE Contemporary, 24 Eylül – 26 Ekim 2021 tarihleri arasında Gül Ilgaz’ın Görüş Mesafesi” başlıklı yeni solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, günümüzde görünürlüğün bireysel varoluş koşuluna dönüşmüş olmasından ve toplumların geleceğe dair görüş mesafelerinin ise gittikçe kısılmasından yola çıkıyor.

Hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada “görünürlük” günümüzde bireyin varoluş koşuluna dönüşmüş bulunmaktadır. Görünüyorum o halde varım* mottosunu benimseyen 21. yüzyıl bireyi, görünmek için özel emek ve zaman sarf etmektedir, görünürlük öz veya gerçek niteliklerin yerine geçerken görülme-izlenme potansiyeli kapitale dönüşmektedir.

Görüş Mesafesi sergisi, 21. yüzyılın narsisist bireyinin görme ve görülme tutkusuna çelişkili ve zıt şekilde, toplumların gerçeği ve geleceği açık olarak göremediği bir ortamda bulunduklarına dikkat çekmek istiyor. Gül Ilgaz’ın sergideki fotoğrafları, görünür-görünmez, çok az görünen, puslu görünüşler ile geleceğe dair görüşün imkansızlığına gönderme yapıyor. Dış dünyanın birey üzerindeki etkilerini ve toplumun genel hissiyatını metaforik açıdan izleyiciye sunuyor ve eleştiriyor. Görünürlüğün değil, görünmezliğin altının çizildiği Görüş Mesafesi sergisi, imajların çok hızlı tüketildiği bu çağda, izleyiciyi bakmak ve görmek için daha fazla dikkat sarf etmeye ve görünmeyenin üzerinde düşünmeye davet ediyor.