kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary’de yeni sergi: “Panerotik”

26 Mart 2021

BE Contemporary, 27 Mart – 27 Nisan 2021 tarihleri arasında fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin Panerotik başlıklı İzmir Urla’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Kadın, beden, toplumsal cinsiyet ve cinsellik temaları etrafında sosyal içerikli projeleriyle tanınan Bennu Gerede’nin, bu solo sergisinde sanatçının farklı fotoğraf serilerinden çalışmaları bir araya geliyor. 

Küratörlüğünü Pırıl Gündüz’ün üstlendiği sergide, Bennu Gerede, kadın bedeni üzerine tekrar düşünmeye ve bu formlara dair var olan cinsel çağrışım yüklü algıyı sorgulamaya davet ediyor. Nü kadın bedeninde var olan formların, aslında doğada zaten yer alan formlar olduğunu vurgularken, kadın bedeni ve doğa arasında önyargısız bir ilişki kurulması amaçlanıyor. 

Bennu Gerede’nin Panerotik sergisindeki fotoğraflarında, kadın bedenine dair doğal formlar ve doğaya ait çiçek, meyve ve hatta sebze formları arasında bir analoji kuruluyor. Fotoğraflar bu anlamda Amerikalı sanatçı Robert Mapplethorpe’un çiçek fotoğraflarına da atıfta bulunuyor. Bennu Gerede, form üzerindeki sorgulamasına odaklanmak için, arka planı kasıtlı olarak boş bırakarak, kadın bedeninin ve doğadaki nesnelerin farklı bölümlerini ön plana çıkarıyor. Kadın bedenindeki formların, girintilerin ve çıkıntıların; işlevsel, duyumsal ve dokunsal varoluş amaçlarını hatırlatırken, erkek egemen ya da sadece estetik bakıştan sıyrılabilmek amaçlanıyor. 

Bu doğrultuda, ‘Panerotik’ izleyiciyi halihazırdaki algısal ve fikirsel basmakalıp düşüncelerden kurtulan ve doğayla olan ilişkide kendini kutlayan kadın bedenine farklı bir perspektiften bakmaya çağırıyor. Serginin ismi ‘Panerotik’ de kaynağını bu noktadan alıyor; ‘pan’ yani ‘tümel’ bir cinsellik anlayışıyla, izleyiciyi haz spektrumu üzerine düşünmeye davet ediyor.