kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary’de yeni sergi: ‘Paranın Arka Yüzü’ 

11 Mayıs 2022

BE Contemporary, 12 Mayıs – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Neda İsmail Atar’ın ‘Paranın Arka Yüzü’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, sergide yer alan yeni serisinde, kâğıt banknotların arka yüzünü derin bir söylemi ifade etmek için yeniden yorumluyor.

Sıradan banknotların arka yüzündeki tasarım amaçlı kullanılan bir ülkeye özgü önemli kişiler, mimari yapılar veya farklı semboller gibi görsel unsurlar ve ilişkin oldukları algı ve propaganda, sanatçı tarafından kasıtlı olarak felce uğratılmıştır. Hiçbir ülkeye ait bu banknotlarda, para ve rekabet dünyasının doğrudan veya dolaylı yollarla neden olduğu manzaralar yansıtılmıştır. Yüzyıllardır tutarlı bir şekilde varlığını sürdürmüş bu araç, insanın doğasında tahribatlara yol açmış, onu bencilleştirerek şefkat duygusunu yitirmesine sebep olmuştur. “Paranın Arka Yüzü” adlı seri, insanlığın kendini kaybetmiş bir şekilde her gün daha fazlasına sahip olmak için çabaladığı günümüzde, paranın arka yüzüne bilinenin aksine sahneler yansıtarak, insan yaşamının her açıdan para odaklı biçimlenişini eleştirmektedir.

Çalışmalarında günümüz tüketim ve endüstri toplumunun getirdiği problemleri ve insani duygular üzerinde yarattığı tahribatı ele alan Neda İsmail Atar, çalışmalarını farklı zamanlarda belirlediği konular üzerinden seri üretimlerle gerçekleştiriyor. Bu serilerde farklı malzeme ve teknik çözümlemeler göze çarpsa da odak noktası tüketim ve endüstri toplumudur. Sanatçının üzerinde çalıştığı konular arasında; patolojik mülkiyet arzusu, tüketim nesnelerinin fetişleşmesi ve teknolojinin kırılgan kusursuzluk vaadi (Anti-Tuning Serisi), sanat eserlerinin kültürel değerden menkul kıymete dönüşümü (Koli Yapıtlar serisi), günümüzün teknik gelişmişliğinin heykel sanatına yansımaları (Endüstriyel Form Serisi) ve bireyin nesneler karşısındaki sürekli tüketim açmazı (Bio-nesne serisi) yer almaktadır.