kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Beykoz Kundura’nın yeni misafir sanatçı programı Vardiya başladı

19 Ocak 2022

Beykoz Kundura tarafından, ‘korumak, gözetmek, nöbet tutmak’ anlamlarından yola çıkarak kurgulanan ve Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’ndaki işçilerin vardiyalı çalışma sisteminden esinle yaratılan misafir sanatçı programı Vardiya başlıyor. Vardiya’ya her yıl, Türkiye’den farklı disiplinlerde çalışan üç sanatçı davet edilecek.

14 Ocak Cuma günü başlayan Birinci Vardiya’nın ilk sanatçısı; dikiş, çizim ve resmin yanı sıra fotoğraf, video ve ses enstalasyonlarını kullanan Gözde İlkin. Vardiya, Şubat ve Mart aylarında, müzisyen, davulcu ve grafik tasarım sanatçısı Alican Tezer ve çağdaş dans sanatçısı, koreograf ve öğretim görevlisi Canan Yücel Pekiçten ile devam edecek.

10 gün boyunca Beykoz Kundura’da, Kundura Hafıza’nın binlerce obje, ses kaydı ve fotoğraftan oluşan arşivinde zaman geçirecek sanatçılar, özgün sanat pratiklerinden yola çıkarak ve farklı araştırma yöntemleri deneyerek geçmişi ve tarihi bugünden yorumlayacaklar. Kundura Sahne’nin performans pratiğine olan deneysel, yenilikçi ve araştırmacı bakışı ile Kundura Hafıza’nın yerel bilgeliğin peşinde, yitirilenleri koruyan yaklaşımının birleşiminden doğan Vardiya, yeni düşünme ve karşılaşma alanları yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye’den ve farklı disiplinlerden üç sanatçının seçilerek davet edileceği ve yılda bir kez gerçekleşecek Vardiya; arşivi koruyan, gözeten ve nöbet tutan bir çalışma dizilimi kurgusuyla tasarlandı. Venedikçe ‘vàrdia’ ile İtalyanca ‘guardia’ sözcüklerinden ve ‘korumak, gözetmek, nöbet tutmak’ anlamlarındaki İtalyanca ‘guardare’ fiilinden Türkçeye uyarlanmış ‘vardiya’ kelimesinin sözlük anlamından esinle yaratılan program, Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nda işçilerin birbirlerine nöbetlerini devrettikleri vardiya çalışma sisteminden ilhâmla kurgulandı.

Sanatçılar 10 gün boyunca Kundura Hafıza’nın arşivinde zaman geçirecek ve kendilerinde uyandırdığı fikir ve ilham ile fikirler üretecekler; on günün sonunda ayrılırken de bir sonraki nöbeti tutacak sanatçıya biriktirdiklerini devirde bulunacaklar. Programın son etabında ise sanatçılar hep birlikte, çalışmalarını Beykoz Kundura’da seyirciye açık bir programda sunacaklar.

Kundura Sahne’nin performans pratiğine olan deneysel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşımı ile Kundura Hafıza’nın yerel bilgeliğin peşinde, yitirilenleri koruyan yaklaşımının birleşiminden doğan Vardiya’nın ilk sanatçısı ise; dikiş, çizim ve resmin yanı sıra fotoğraf, video ve ses enstalasyonlarını kullanarak yarattığı işlerle güncel sanat dünyasının önde gelen isimlerinden birine dönüşmüş Gözde İlkin olacak. Sosyal kimliği, süreçleri temsil eden birer hafıza nesnesi olan masa örtüsü, perde, çarşaf gibi buluntu ev kumaşları üzerinde çalışarak inşa eden sanatçı, kumaşları, ürettiği motifleri ve imajları sahnelediği bir alan olarak kullanmasıyla tanınıyor. Kumaşlar üzerindeki motifleri ve çizimleri, günümüzün kültürel bilgilerini, politik ve sosyal ilişkilerini ve toplumsal cinsiyet meselelerini tasvir ediyor. İlkin ayrıca, aidiyet hissinin farklı formlarını keşfetmek için doğanın izlerini sürüyor ve doğadan ilham alan formları ile bitkilerin, hayvanların ve insanların birbirine yaklaşan iyileştirici ve dönüştürücü etkilerini takip ediyor.