kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bienaller arası işbirliğinden çıkan program: Baştan Başlamak

8 Kasım 2017

15. İstanbul Bienali ve Liverpool Bienali 2018 arasında gerçekleştirilen eğitim-değişim projesi kapsamında Protocinema işbirliğiyle Baştan Başlamak isimli bir proje gerçekleştiriliyor.

Sanatçı Burak Kabadayı, iyi bir komşu başlıklı 15. İstanbul Bienali ve Güzel bir dünya, neredesin? başlıklı Liverpool Bienali arasındaki eğitim-değişim programı kapsamında, Protocinema işbirliğinde, Baştan Başlamak isimli bir proje gerçekleştiriyor.

İstanbul’un 6 farklı mahallesinde, 4-14 yaş arası 48 çocukla gerçekleştirilen Baştan Başlamak projesinde çocuklardan sevdikleri şarkıları ve bu şarkıların içinde en sevdikleri kısımları söylemeleri istendi. Kayıt altına alınan sesler bir araya getirildi ve bütünlük oluşturabilmesi için altyapıyla desteklenerek bir parçaya dönüştürüldü. Ses ile senkronize akan bir video ise, cümlelerin her birini görünür kılacak şekilde kurgulandı.


Çocukların yaş, aile, kişilik özellikleri, çevresel ilişkiler, bölgesel köken, oturulan yer gibi pek çok etkene bağlı şarkı tercihlerinin ses ve video kayıtlarının yanı sıra, bu kayıtlara ek olarak bir ağ haritası oluşturuldu. Graph Commons’ta oluşturulan ağ haritası, mekânlar, çocuklar, şarkılar, cümleler ve bunların birbiriyle olan ilişkisini göstererek projenin sürecini ve kavramsal motivasyonunu ortaya koyuyor.

Ses, video ve ağ haritasından oluşan Baştan Başlamakiyi bir komşu ile Güzel dünya, neredesin? başlıklarının ana kavramlarıyla ilişki kuran bir yapı oluşturuyor. Proje 2018 Liverpool Bienali’nin eğitim programına dâhil edilecek.

Proje içindeki ses çalışması alt yapı ve düzenlemesini Ali Uygur Erol’ın yaptığı projenin çekimleri Tarlabaşı’nda Pasaj ve Yeldeğirmeni’nde TAK’ta gerçekleştirildi.

Burak Kabadayı, 1989, Kırşehir, İstanbul’da yaşıyor. Kişisel sergiler arasında: Passaj-ist’li 24 Saat;  20’sinden Sonra, Selin Turam’ın küratörlüğünü yaptığı Mixer Açık Depo’da. İstanbul’da 2017’de gerçekleşen grup sergileri. Bir Yaşam Aralığında, Adahan-1 ve Çorbada Tuzumuz Olsun, Pasaj-İst ve Hiçbir Şey Görememek, Alt Sanat Alanı, Gökçen Demirkasık’ın bir kitapçıkla; Grid, Mixer, Sınırlar Yörüngeleri 17, Başarı Ödülü, Depo, İstanbul; ve Yerel & Global söylemleri, California College of Arts, San Francisco, CA’da 2016, Kabadayı, 2010 – 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü (BA) 2014 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı  (MA).

Kayıt derlemesi, Türkiye’de yerel bir radyo kanalı olan Açık Radyo’da 1 Kasım günü saat 18:00’de yayınlanacak. Yayını dinlemek için acikradyo.com.tr

Ses kaydını dinlemek için: soundcloud.com/user-757221800

Ağ haritasını görmek için graphcommons.com/graphs/37f4654b-2b71-4e05-9c36-6e426d77e941