kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilgi ve Belge Sorumlusu (SALT Araştırma)

25 Ocak 2016

SALT Araştırma, Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde görev yapmak üzere, bağımsız ve pratik çalışabilen, yüksek motivasyonlu bir Bilgi ve Belge Sorumlusu aramaktadır.

Bilgi ve Belge Sorumlusu, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde bulunan kaynak ve belgelerin kataloglanması ve dijital ortama aktarılmasından, aynı zamanda bunların, SALT’ın programlarına destek verecek şekilde düzenlenmesinden sorumludur.

Görevler

Temel sorumluluklar (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdakileri içermektedir:

 • SALT Araştırma bünyesindeki kaynak ve belgeleri Dublin Core metadata standardına göre kataloglamak
 • SALT Araştırma’nın Digitool adlı arşiv yazılımını etkin kullanabilmek
 • Kaynak ve belgelerin dijital ortama aktarılmasını sağlamak
 • SALT Araştırma ve Programlar ekibiyle koordinasyon içerisinde çalışmak
 • Stajyerleri koordine etmek
 • Kaynak ve belgelerin uygun şartlarda saklanması ve korunması için gerekli önlemleri almak
 • Restore edilecek kaynak ve belgeleri tespit etmek ve listelerini oluşturmak
 • SALT Araştırma’ya alınan, mimarlık ve tasarım kapsamındaki koleksiyonların kayıtlarını tutmak ve muhasebe bilgilerinin kaydını işlemek
 • Koleksiyonun geliştirilmesi konusunda öneriler getirmek
 • SALT Araştırma web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak
 • SALT Araştırma için sosyal medya içeriği hazırlamak
 • Çevrimiçi sergi projeleri önermek ve onaylanan projeleri gerçekleştirmek
 • SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin koleksiyonlarından oluşturulacak proje önerileri getirmek ve onaylananların gerçekleştirilmesine katkı sunmak
 • Kurumsal malzeme ve ekipmanların düzenli kullanımı ile saklama koşullarını takip ve kontrol etmek
 • Tüm çalışmalarda temiz ve düzenli bir ortam sağlanmasına özen göstermek
 • Koruma, belgeleme, dijitalleştirme konularında küresel gelişmeleri izlemek ve ekip arkadaşlarıyla paylaşmak

Vasıflar

Eğitim – İş Deneyimi

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama veya Sanat Tarihi alanında lisans eğitimi. Mimarlık Tarihi veya Sanat Tarihi alanında yüksek lisans mezunları tercih edilir.

Genel Vasıflar

 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerileri. İyi derecede Türkçe ve İngilizce yazma ve konuşma becerileri. İleri düzeyde Mimarlık ve Mimarlık Tarihi bilgisi.
 • Windows 8, MacOS, Google Drive uygulamaları ve spreadsheet kullanımını da içeren iyi derecede bilgisayar bilgisi.
 • Ayrıntılara özen ve dikkat; iyi derecede organizasyonel beceriler; teslim tarihlerine sadık kalma, sistemleri uygulamaya koyma ve süreçleri takip etme yetkinliği.
 • Farklı kurumsal yapılanmalarla iş birliği içerisinde ve etkin şekilde çalışma becerisi.

Notlar

Bu, tam-zamanlı (Pazartesi-Cuma, 09.00-18.00) bir pozisyondur ve belirli zamanlarda mesai saatleri dışında çalışma esnekliğini gerektirmektedir.

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nde çalışacak Bilgi ve Belge Sorumlusu, İstanbul’da bulunan SALT Galata’da görev yapacaktır.

Başvuru Adresi

basvuru@saltonline.org