kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilsar yeni sanat mekanı Bilsart’ı iki yeni sergiyle açıyor

10 Ocak 2018

Bilsar, sanatçılara video işlerini sergilemek için yeni bir alan yaratmak ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla, ofis binasının garajını kâr amacı gütmeyen ve video sanatına odaklanan Bilsart ismini verdiği bir sanat mekânına dönüştürüyor.

Bilsart, Ocak ayı sergi programı dahilinde 10 – 20 Ocak tarihlerinde Murat Germen’in “Yeni Yetenek | Emerging Talent” isimli sergisine, 24 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında ise Begüm Yamanlar’ın “Toprak | Territory” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Yeni Yetenek | Emerging Talent”, ismini Murat Germen’ in Aralık 2017 tarihli video işinden alıyor. Sanatçı, kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konuları işliyor. Germen, kültürel-mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge-kurgu üretmeyi bir çeşit aktivizm ve direniş biçimi olarak ifade ediyor.
Bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyor.

“Toprak | Territory” ise, ismini Begüm Yamanların video işinden alıyor. Sanatçının siyah beyaz fotoğraflardan oluşan video çalışması, izleyicinin bakış açısı ve zaman algısıyla oynayarak insandan doğaya yönelen sahip olma ve dönüştürme arzusuna
odaklanıyor. Begüm Yamanlar’ın videosu, videonun kitap haline dönüştürüldüğü sanatçı kitabıyla beraber izleyicisiyle buluşacak.