kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilsart, 4. Uluslararası Mardin Bienali sanatçılarının işlerine yer veriyor

2 Mayıs 2018

Bilsart, 4. Uluslararası Mardin Bienali ile işbirliği içindeki sergi programı kapsamında, bienal sanatçılarından John Gerrard’ın “Flag (Nile)” isimli çalışmasına 4 – 17 Mayıs tarihleri arasında ve Senem Gökçe Oğultekin’in “Dun(Ev)” isimli çalışmasına 22 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Flag(Nile) 2017, Kahire yakınlarındaki Nil Nehri’nin bir bölümünü göstermektedir. Nehir kenarlarındaki binaların ve ağaçların yansımalarının yanı sıra nehir renkleri dijital olarak yeniden yaratılmıştır. Sahnenin merkezinde, bir benzin sızıntısı görüntüsü oluşturulur – canlı bir prizmatik alan yaratmak için zamanın değişimine bağlı olarak ışığı doğru ve keskin bir şekilde kırar ve böylece zaman içerisinde durmadan değişen bir şekil ortaya çıkar. Bakış açısı bu formu çevrelerken iş gece ve gündüzün 365 günlük güneş döngüsünün sonucu ortaya çıkar. Dalgaların yumuşak şekilde salınımı, bu sahneye hayat verir ve işin
ismine kaynak olur.

Senem Gökçe Oğultekin’in açılışını 4. Uluslararası Mardin Bienali’nde yapan bu filmi, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani tarihi kentinin (10. yy) kalıntıları arasında çekildi. Film, biri Türkiyeli, diğeri Ermeni iki dansçının bedenleri üzerinden sınırın iki tarafındaki toprağın karşılaşması ve kendisini ifade etmesinin
şiirsel öyküsü. Bir başka deyişle, iki eski ruhun birbirlerini beslemesi ve geleceklerini yeniden inşasının dans ve bedenin diliyle anlatımı. Film, görme duyusunun hakimiyeti hafifletilip de diğer duyulara alan tanındığında, cinsiyet, milliyet, ırk, stil, ideoloji gibi kimliksel tanımların ötesine geçip nefes alan, üşüyen, terleyen bir beden olarak var olunduğu fikrinden yola çıkıyor. Mekanı ve barındırdığı kolektif hatırayı dinleyen iki karakterin olası temsiliyetleri üzerinden birlikte varoluşun alternatifleri için bir kanal açmayı deniyor. Film, bienalin farklı şehirlerdeki sanat kurumlarıyla geliştirdiği işbirliği çerçevesinde, Mayıs ayının ikinci yarısı boyunca İstanbul’daki Bilsart’da da izlenebilir.