kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilsart’ta yeni sergi: Duygu Nazlı Akova’nın “Kozmosta Kaos”

17 Temmuz 2018

Bilsart, 18 – 28 Temmuz tarihleri arasında Duygu Nazlı Akova’nın “Kozmosta Kaos” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, ismini Duygu Nazlı Akova’nın 2014 tarihli video çalışmasından alıyor. Politik temalı işleri ile siyasi otoriteye bir eleştiri yöneltmeyi amaçlayan Duygu Nazlı Akova, fotoğraf,
video ve enstalasyon gibi farklı medyumları kullanıyor.

Bu türler arası çoğulluk ve izleyici algısını merkeze alan deneysel anlatım dili ile, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, toplumsal eşitsizlik, tüketim, kent yaşamı, göç, medya, adalet gibi olguları irdeliyor. Fotokolajın ekolazer efektiyle devingen bir biçim aldığı
“kozmosta kaos” adlı videoda; bu olguların sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarına göndermede bulunur ve Türkiye’nin tarihsel sürecinde uygulanan göç politikalarını eleştirmeyi amaçlıyor. Bugün kaosa dönüşmüş olan bir zamanların kozmosu İstanbul’da, bireye ve topluma verilen rol; zaman, mekan, özne
ve nesne kavramlarıyla iç içe geçerek belirsiz bir hal alıyor.