kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilsart’ta yeni sergi: “Lidersiz”

6 Ocak 2021

Bilsart, 6 Ocak – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında Tarabya Kültür Akademisi ve Zilberman’ın desteğiyle Isaac Chong Wai’nin “Lidersiz” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Berlin’de yaşayan, Hong Kong’lu sanatçı Isaac Chong Wai, çalışmalarında kişisel ve küresel olaylardan yola çıkarak kolektivizm ve bireycilik, jeopolitika, göç, tarihsel travma, kimlik politikaları ve kamusal alan temalarını işliyor. 2020 ve 2021’de İstanbul’daki Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü tarafından Tarabya Kültür Akademisi Bursu ile ödüllendirilen sanatçının, bu kişisel sergisinde performans, video, baskı işleri, neon ışıklar ve yerleştirmeler gibi bir dizi yeni eser ve “Sahneler” adlı bir dizi konuşma sunulacak.


“Lidersiz,” iktidar temsilini bir birey üzerinden alarak dağıtmaya çalışan ve totalitarizmin şiddetine direnen sanatsal bir siyasi kampanyadır. Politikacıların iktidarı elde etmek için yaptıkları jestleri ve duruşları derleyen ve “düzelten” Chong’un son performansı “Geleceğin Provası: Lidersiz” (2020) totaliter bir liderin olmadığı bir geleceği ve kolektivizm, merkeziyetsizleşme ve diğerkamlık alanlarını nasıl etkileyebileceği üzerinde duruyor. Siyasi kampanyaların mekanizmasını yeniden şekillendiren ve liderin bedeninin nasıl algılandığını sorgulayan bu çalışma bedeni belirsizlik, karşılıklılık ve ulusötesilik üzerinden yeniden yazmaya koyuluyor: Gücü tasvir eden yüzler bulanık; liderin konuşması topluca söyleniyor ve kişinin özdeşleştiği ulus mefhumu unutulmuş. Lidersiz bir dünya ortaya koyan sergi bizi güçsüzlükle; cevapsız taleplerle, otoritenin cehaletiyle ve bireysel özgürlüğün reddiyle uzlaştırıyor. Bu bağlamda, bireycilik kolektif bir biçimde yeniden tartışılıyor. Kimliğin homojenleşmesi (kolektif bir beden elde etmek) yeni bir sığınak, kolektif bir “lider” haline mi geliyor?

Performansa eşlik eden Chong, parçalara ayrılmış birkaç sahne içeren bir çalışma grubu geliştirdi. “LİDERSİZ” VE “SİZ-LİDER” kelimelerinin sürekli olarak transliterasyonunu yapan bir neon tabela; sanatsal siyasi kampanyanın “reklamlarının” döndüğü birkaç ekran; yarı saydam kumaştan yapılmış ve ortasında yarısı kesilmiş şekilde “LİDERSİZ” yazan bir bayrak. Chong konuşmacının titremesini gizleyecek yüzeyler sunmadan podyumları ayrı parçalara ayırıyor ve “lider” kelimesi anlayışımızı bir kişiden bir konsepte dönüştürüyor. Delik deşik bir bayrağın olduğu seçim kampanyasıyla “Lidersiz”i tanıtan bu sergi günümüz dünyasındaki iktidar yapılarının çöküşünü prova ediyor, lidersiz olma özgürlüğünden aktif olarak kaçınmamızı eleştiriyor ve lidere atfedilen, ayırt etmek için can attığımız tekil biçimi zora sokuyor. Serginin ilk bölümünde Evrim Altuğ, Ceren Ergenç ve Gündüz Vassaf’ın katkılarıyla bir gazete yayını olacak. “Geleceğin Provası: Lidersiz” canlı performans Meltem Gürlevik, Su Güzey, İsmet Köroğlu, Can Özmen ve Verda Zincirkıran’ın katkılarıyla 6, 11, 13 ve 19 Ocak 2021’de Bilsart’ta sahnelenecek. Çeşitli konuşmacıların yer alacağı ikinci bölüm olan “Sahneler” ise 19, 20, 26 ve 27 Ocak 2021 tarihlerinde Evrim Altuğ, Pia Entenmann, Ceren Ergenç, Almanya’nın Istanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Gündüz Vassaf gibi çeşitli konuşmacıların katılımlarıyla canlı veya dijital olarak gerçekleştirilecek.

Isaac Chong Wai Hong Kong’lu bir sanatçıdır. Toplumsal ön kabulleri, norm haline gelen cehaleti ve bize atfedilen rolleri direniş, isyan ve toplumsal sistem eleştirisi gibi kategorilere dönüştürür. Performans, enstalasyon, video, fotoğraf, resim ve multimedya gibi araçlardan yararlanır. Berlin ve İstanbul’daki Zilberman Galeri’de (2019), Hong Kong’daki Blindspot Gallery’de (2019), Münih’teki Kunstraum München’de (2018) ve yine Hong Kong’daki Goethe Enstitüsü’nde (2018) kişisel sergiler açmıştır. Innsbruck Bienali’nde (2020), Roterdam’daki IFFR’de (2020), Kore’deki Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde (2019), Taipei’deki Çağdaş Sanat Müzesi MOCA’da (2019), Hong Kong’daki M+ Müzesi’nde (2018), Berlin’deki Dünya Kültür Evi HKW’de (2017), Berlin’deki Maxim Gorki Theater’de (2015) ve Moskova Müzesi Genç Sanat Bienali’nde (2014) eserleriyle yer almıştır. 2020 ve 2021’de İstanbul’daki Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü tarafından Tarabya Kültür Akademisi Bursuyla ödüllendirilmiştir. Almanya Weimar’daki Bauhaus Üniversitesi Kamusal Sanat ve Yeni Sanatsal Stratejiler bölümünden yüksek lisans derecesi alan Chong Berlin’de ve Hong Kong’da yaşamaktadır.