Birleşik Krallık hükümeti, son 50 yılın ilk kültür yönergesini yayınladı

23 Mart 2016

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Departmanı (DCMS) yeni kültür yönergesini açıkladı. Kültür ve Dijital Ekonomi Bakanı Ed Vaizey’in sunduğu yönerge, 1965’te Kültür Bakanı Jennie Lee’nin kültür politikaları beyanından beri sunulan ilk kültür yönergesi. Yeni yönerge, müzeler, sanat dalları ve kültürel mirasın yeniden gözden geçirilmesi üzerine detaylı değerlendirmeler içeriyor.

Ed Vaizey’in yönergeye yönelik ifadelerinden çıkarılan kilit noktalar, sanata ulaşımı genişletmek ve çatışma bölgelerindeki kültürel miras için bir koruma fonu oluşturmak oldu.

Yönerge, 2017 yaz döneminde tamamlanmak üzere, yerel, bölgesel ve ulusal olarak müzelerin, dijital hizmetlerin ve koleksiyon depolama odağında tekrar gözden geçirilmesi sürecini ve İngiltere Sanat Konseyi (Arts Council England) ve Ulusal Miras Fonu’nda (Heritage Lottery Fund) yapılacak revizyonları içeriyor.

Müzeler bölümünde hükümet, British Museum, Victoria and Albert Museum, Science Museum müzelerinin şu an Blythe House Londra’da bulunan depo ve arşivlerinin yeni yerine taşınması için 150 milyon Pound yardım sözü veriyor. Ayrıca Nisan 2017’den itibaren sergiler için vergi indirimi geliyor.

Erişimi genişletme de yönergede öne çıkan bir diğer önemli başlık. Devlet tarafından finanse edilen tüm kültür kurumlarında, sosyal dezavantajlı gençlerin kültür-sanata ulaşımının daha fazla arttırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu konuda, Arts Council England, 2018 itibariyle Londra dışına aktaracağı fonlarda %75 oranında arttırma yapılması kararı aldı.

Bu sene, kültür ve turizm adına 40 milyon Pound’luk “İngiltereyi Keşfet” (Discover England) planı yürürlüğe girecek. Mükemmel Mekan” (Great Place) planı ise sanat ve fon sağlayıcılarını bir araya getirerek kültürü yerel otoritelerin gündemine sokmayı hedefliyor. Kültür, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirecek olan The Great Exhibition of the North adlı sergi 2018’de gerçekleştirilecek. Ayrıca programda, 2023 yılı için Birleşik Krallık adına Avrupa Kültür Başkenti aday şehrinin belirlenmesi de yer alıyor.

Yönergedeki bir diğer başlıkta, dünya çapındaki çatışma bölgelerindeki kültürel miras için bir koruma fonu oluşturmak var. Bu çerçevede, bu yılın sonuna kadar verilen ilk hibelerle birlikte, 30 milyon Pound’luk bir fon oluşturulması kararı alındı. Yönergeye göre bu fon, British Council tarafından yönetilecek. Hükümet, tüm bu süreçler boyunca 1954 Lahey Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi ve UNESCO Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda hareket edeceğinin de sözünü verdi.

Yönerge, gelecek sene, Hindistan, Kore Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle olan uluslararası kültürel etkileşimlere daha çok açık olacağının da sinyalini veriyor.