kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

bomontiada’da Gündelik Hayat Çalışmaları

16 Haziran 2017

bomontiada, 16 – 19 Haziran 2017 tarihleri arasında Gündelik Hayat Çalışmaları başlıklı atölye serisine ev sahipliği yapıyor.

Gündelik Hayat Çalışmaları; g​örsel temsil ​teknikleri, ​kentsel ve ​kültürel ​çalışmalar ve küreselleşme ​etkisinde tasarım üzerine çalışmalar yapan tasarımcı Avşar Gürpınar, mimarlık pratiğinin açık kaynak uygulamaları, yeni medya ve mimarlık üzerine araştırmaları bulunan mimar Cansu Cürgen ve kentsel araştırmalar, mimari çizim ve temsil alanlarındaki araştırmalarını sürdüren mimar Oğul Öztunç’un kürasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Atölye serisi kapsamında 16-17 Haziran tarihlerinde standardın kentteki izinin sürüleceği “Muğlak Standartlar Enstitüsü”, 18-19 Haziran tarihlerinde ise bir kentsel araştırma pratiği “Günlük Hayat Dedektifleri – Bomonti Hadisesi” Alt’ta katılımcılarla yapılacak.

Muğlak Standartlar Enstitüsü

Yapılı çevrenin (kent, mimarlık, tasarım) kullanılan mutlak ölçüler ile gündelik yaşamda karşılaşılan muğlak standartların çarpışmasında, ulaşım, konut, kamusal alan, ayaküstü yemek gibi kentteki gündelik yaşamın bir çok farklı cephesinde karşımıza çıkan, “yoğun akıcı”, “yüksek giriş”, “müsait yer”, “yürüme mesafesi”, “porsiyon”, “indi bindi”, “durak” gibi ifadelerin gücüne bakıldığında kazananın muğlaklık olduğu ve kenti her ölçekte organize edenin aslında bu standartlar olduğu iddia edilebilir.

Muğlak Standartlar Enstitüsü, kimi fizikososyal (eşek yükü), kimi fizikomatematik (futbol sahası) pratiklere referans veren, kimi doğası itibarı ile (bir taşım) kimi tam bir matematiksel karşılığı bulunamadığı/olamayacağı için muğlak (3+1) ya da mutlaklığı kendinden menkul, yani içinde bulunulan sosyal ve kültürel çerçeveye göre belirlenen (indi-bindi) standart dışı/ötesi ölçülerin yazınsal ve görsel temsil biçimlerinin hassas bir araştırmasını gerçekleştirmeyi amaçlar.

Katılımcılar kısa bir sunumun ardından fikir yürütme, araştırma süreçleri ve gerekli görüldüğü durumlarda sahaya inerek araştırdıkları standardın kentteki izini sürecek. Daha sonra stüdyoya dönerek bu standartların diyagramatik görselleştirmeleri ve metinsel ifadeleri üzerine çalışacak.

Günlük Hayat Dedektifleri ‘Bomonti Hadisesi’

Günlük Hayat Dedektifleri Bürosu bir kentsel araştırma pratiğidir. Dedektifler, herkesin elde edebileceği gündelik bilgileri bir araya getirir ve onlara daha dikkatli bakar. İlk defa gittiği bir sokakta, dikkatli bir gözlemci, buranın günlük hayat işleyişine, aktörlerine, yapısal karakterine, tuhaflıklarına, sıra dışı ve sıradan özelliklerine dair sonsuz bilgiyi örtük olarak biriktirir. Atölyede, katılımcılar bu bilgileri çizim araçlarını ve dedektiflik yöntemlerini kullanarak açığa çıkaracak, bir araya getirecek ve bir anlatı oluşturacak.