kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Borusan Contemporary Sanat ve Teknoloji Konuşmaları’nın yeni dönemi başlıyor

11 Ekim 2018

Borusan Contemporary Sanat/Teknoloji Konuşmaları 2018–2019 sezonunda Borusan Contemporary ve amberPlatform işbirliğiyle “Tez | Antitez | Protez – Değişen Paradigmalar” başlığı altında düzenleniyor. Fatih Aydoğdu ve Ekmel Ertan küratörlüğündeki konuşma dizisi Ekim 2018 – Mayıs 2019 döneminde gerçekleşecek.

Dört bölümden oluşan konuşma dizisinin ilk bölümünde, görsel sanatlarda ses kullanımı, ses-mekân ilişkisi ve ses kavramı üzerine konuşulacak. Bir yandan dünyanın küreselleşmesinde büyük rol oynayan ve başlangıcından bugüne avangard kültür olma iddiasındaki pop kültür, bu bağlamdaki alt kültürler ve ses kayıt arşivleri üzerinden sesin kullanımı tarihsel ve sosyolojik gelişim çerçevesinde incelenecek, diğer yandan da teknolojik araçların gelişimiyle ön plana çıkmış ve görsel sanatlardaki kolaj ve kesim tekniklerinin muadili olan mix, remix, sampling kavramlarının sosyo-kültürel anlamları, sanat alanındaki kullanım örnekleriyle konu edilecek.

İkinci konuşma, dijital sonrası dünyada bilgi üretimi, algısı ve dağılımını konu ederken, ağ ve medya üzerinden yayılan, hızlı erişimli bilginin gerçeklik kavramını, hafızayı, ekonomiyi, ekolojiyi ve kimlikleri nasıl değiştirdiği üzerine olan teorileri ele alacak; konu, bu çerçevede üretilmiş sanat işleriyle örneklenecek.

Dijital sanatların başlangıcından günümüze dek geçirdiği gelişiminin konuşulacağı üçüncü bölümde, bugünü anlamak, geleceğin vizyonun ne olabileceğine dair öngörülerde bulunabilmek için yeni medya sanatı alanının kısa ama yoğun tarihine, ülke ve dünya genelini karşılaştırarak bakılacak, gelecekteki olası gelişmeler konuşulacak.

Son bölümdeyse teknolojik üretim araçlarıyla hayatımızı dolduran, medya ve ağ kültürüyle hızla yayılan, büyük kentlerdeki medya cepheleri üzerine gidilecek. Fiziksel yaşam alanımıza egemen olan imgeler ve imge üretim teknolojileri, yeni çağdan beri var olan “dünyanın boşluksuz/deliksiz bir kartografisini oluşturmak” vizyonu üzerinden tartışılacak. “Google Earth” gibi girişimler bu bağlamda incelenirken kamusal alanın ve bireylerin bu panoramik dünya algısı içerisindeki değişimi ve algı manipülasyonu bireysel, sosyal ve kültürel etkileri konu edilecek.