kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BRAWE’den açık çağrı

4 Ocak 2022

Eldem Sanat Alanı tarafından Yort Kitap, Aurora Community Center ve AZVLM Collective işbirliğinde gerçekleştirilen ve Anadolu Kültür, MitOst, Stiftung Mercator, European Cultural Foundation, Mac Berlin ve Chrest Foundation tarafından desteklenen VAHA projelerinden biri olarak Macaristan ile Türkiye arasında ortak bir proje olarak tasarlanan BRAWE; Eskişehir ve Budapeşte’de eşzamanlı gerçekleşecek; sanatçı, akademisyen ve aktivistleri deneysel ve kolektif üretim için bir araya getirecek.

BRAWE, çağdaş sanat alanında çalışan, ataerkil toplumun baskısından bunalmış, bu koşulları yaratan ve pekiştiren güç ilişkilerini öğrenmeye ve tartışmaya hevesli, feminizmle ilgilenen, kolektif eyleme meraklı genç sanatçılara bir açık çağrı yapıyor.

BRAWE’e katılacak genç sanatçılar yedi ay sürecek proje boyunca iki farklı şehirde düzenlenecek altı atölye çalışmasına ve Eskişehir’de gerçekleşecek uluslararası sanatçı kampına katılma olacağı bulacak. Feminist yaklaşımların çeşitliliğine odaklanan BRAWE, genç sanatçılara yerel ve uluslararası işbirlikleriyle sanat projeleri yaratmaları için araçlar ve argümanlar sunmayı hedefliyor. Atölye çalışmaları sonunda katılımcılar proje geliştirmeye başlayacak ve en sonunda Eskişehir’de Eldem Sanat Alanı’nda, Budapeşte’de ise Temmuz 2022’de gerçekleşecek Bankito Festivali kapsamında bir sergi düzenleme imkânına sahip olacak. Başvurular arasından, her iki ülkeden altışar sanatçı seçilecektir.