kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Burak Delier, Kriz ve Kontrol ile New York’ta

10 Kasım 2017

Burak Delier’in 2013 yılında ürettiği Kriz ve Kontrol (Crisis & Control) isimli video yerleştirmesi, 11 Kasım 2017 – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında New York’taki Albright-Knox Sanat Galerisi’nde gösterilecek.

Burak Delier; kapitalizm ve güncel sanat pratikleri arasındaki ilişkiyi gözlemlerken, gerilla taktikleri ve gündelik yaşamdan ödünç aldığı stratejilerle sisteme müdahale etmeyi amaçlıyor. Delier günümüz sanatını ve ekonomisini tartışmaya açıyor.

Esnek çalışma koşulları ve neo-liberalizmin topluma dayattığı yaşam tarzının, insanın kendisi, emeği ve çevresi ile kurduğu ilişkiyi nasıl şekillendirdiği üzerine düşünen videosu “Kriz ve Kontrol” serginin ana gövdesini oluşturuyor. Kariyerizm, gelecek kaygısı, iş dünyası içindeki ilişkilerin acımasızlığı, başarı odaklılık, rekabet gibi kavramlar, her biri alanının uzmanı olan gerçek kişilerce “performe” ediliyor, dile dökülüyor.