kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bursa’nın yeni sanat mekânı İMALAT-HANE açıldı

11 Ocak 2022

Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını ise Murat Alat’ın üstlendiği İMALAT-HANE, 8 Ocak 2022 tarihinde “Açık Mekân 3” başlıklı sergi ile Bursa’da açıldı. İMALAT-HANE, Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinen İMALAT-HANE’nin açılış sergisi “Açık Mekân 3” ise Nuri Kuzucan’ın davetiyle bir araya gelen 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerinden oluşuyor.

Alternatif bir sanat rotası yaratmak amacıyla kurulan İMALAT-HANE, sanat için yerel ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı bir durak olmayı arzuluyor. İMALAT-HANE ayrıca eser üretimi için genç sanatçılara kaynak yaratmayı ve sergileme alanı açmayı; kapsamlı programıyla bir eğitim kurumu rolü üstlenmeyi ve tüm bunlar aracılığıyla Bursa’yı mevcut sanat ağına entegre etmeyi hedefliyor. Farklı sergi ve etkinlikler için donanımlı altyapıya sahip olan İMALAT-HANE’nin programında sergilerin yanı sıra seminer, eğitim programı, gösterim ve atölyeler de yer alıyor.

İMALAT-HANE, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinmiş bir sanat mekânı. Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlıyor ve şehrin, sanat ekosistemine eklemlenmesi için çabalıyor. Üretilmesine ve dolaşımına destek verdiği projelerin, Bursa’nın belleğine eklemlenen belgeler olduğunun bilinciyle hareket etmeyi amaçlıyor. Programını Bursa’nın ekonomik, toplumsal ve coğrafi altyapıları üzerine düşünen çalışmalarla kurgulayan mekân, sanatın ekolojisi ile ekonomisinin birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmaya gayret etmeyi amaçlıyor. Farklı kesimlerden paydaşların desteğiyle kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi hayata geçirerek sanatsal üretimin bağımsızlığını sağlamaya çalışacak ve sanat için yerel olan ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı, alternatif bir durak olmayı arzuluyor. Her sınıftan ve gruptan insanın mesken edinebileceği, içinde yaşamın imal edildiği bir varoluş alanı, sıra dışı bir hane olmayı hedefliyor.

İMALAT-HANE’nin açılışı ise “Açık Mekân 3” başlıklı sergiyle, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 14.00‘te gerçekleşiyor. “Açık Mekân 3” sergisinde Murat Akagündüz, Suat Akdemir, Nermin Er, Deniz Gül, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Sinan Logie, Seçkin Pirim, Kemal Seyhan, Canan Tolon ve Nil Yalter’in, kimi İMALAT-HANE için özel olarak üretilmiş, kimi ise izleyiciyle ilk defa buluşacak video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserleri yer alıyor.

Nuri Kuzucan’ın davetine cevap veren sanatçıların oluşturduğu sergiler dizisi “Açık Mekân”, sanatçıların dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların koreografisini ortaya koyuyor. “Açık Mekân”, içerisi ve dışarısı diye ikiye ayrılmış, çift kutuplu mekânı birleştirmeyi, süreklilik olarak tesis etmeyi hedefliyor. Duyguların, düşüncelerin devindiği, alışkanlıktan ötürü “içimiz” dediğimiz mekânla bedenimizin yuvalanıp hareket ettiği, “dışarısı” diye bildiğimiz mekânın aynı şeyin farklı yüzleri olabileceği fikrinden yola çıkan seri, bu farklı yüzlerin birbirlerine dolandıkları noktaları açık ediyor. “Açık Mekân 3”, alana konumlanan eserlerin ziyaretçiyle birlikte form aldığı bir sergi deneyimi sunuyor.