kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Cappadox 2018’in teması “Sessizlik”

18 Ocak 2018

Bu yıl 14 – 19 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan, müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerinin yer aldığı Cappadox’un bu yılki teması “Sessizlik”.

Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve yardımcı küratörlüğünü Ilgın Deniz Akseloğlu’nun üstlendiği Cappadox 2018’in çağdaş sanat programı, 14 Haziran – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kelimelerin gücünü kaybettiği “hakikat-sonrası” bu dönemde, sessizlik hangi anlamları barındırabilir?

Sessizlik bir ruh hali midir? Yoksa fikir değişikliği mi?

Veya, seslerle dolu bir dünyada sükunet ya da huzur arayışı mı? Bir kaçış mı?

Daha derin içgörülere bir davet midir? Dilin ve anlamın sınırlarında, dünyayı temelden anlayabilmek için bir farkındalığa mı teşvik eder?

Korku mudur? Baskıdan mı kaynaklanır?

Sessizlik bir müdahale midir, bir kırılma mı, yoksa duraksama mıdır? Türkçe‘de bu kelime “ses-siz” diye okunur. Gerçekten mutlak sessiz bir ortamı deneyimlemek mümkün müdür?