Kategori arşivi: yorum

OHAL kültür sanatı nasıl etkileyecek?

20 Temmuz Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucunda tüm Türkiye’de 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Bu karar 21 Temmuz Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete ile de duyuruldu. Erdoğan, “Bu uygulama kesinlikle demokrasiye ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir.” derken, olağanüstü halin demokrasi ve özgürlükler ile ilgili hangi değerleri nasıl koruyacağı ve güçlendireceği ise kafalarda soru işareti yarattı. Halen 1980 darbesi sonrası çıkarılan anayasa ile yönetilen Türkiye, anayasanın 120. maddesinin verdiği izin ile OHAL’e mahkum oldu.

25 Ekim 1983 yılında kabul edilen 2935 numaralı Olağanüstü Hal Kanunu da işte bu anayasanın bir parçası. Bu kanunun 3. bölümünde “Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler”  başlığı altında yer alan Madde 11‘e göre OHAL, bireylerin ve toplumun gündelik yaşamında birçok şeyi etkiliyor. Kişisel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasının önünü açan yaptırımlar, kültür-sanat alanındaki birçok kurum ve etkinliği de doğrudan etkiliyor. OHAL’in elbette ki bu alanda üretim yapan kişileri ve dolaylı yoldan kültür-sanat tüketicisini ilgilendiren sonuçları mevcut. Bu noktada Madde 11’e ve onun alt başlıklarında yer alan “tedbir”lere bakmak önemli.

OHAL kültür sanatı nasıl etkileyecek? yazısının devamı

Kültür sektöründe İK

*Bu yazı Istanbul Art News Temmuz / Ağustos, 2016 Sayı: 33 Piyasa eki için yazılmıştır.

Son yıllarda birbiri ardına açılan galeri ve müzeler, büyüyen kültür kurumları, çeşit çeşit festival organizasyonları, alternatif sanat mekanları, kültür sektörünün trafiğinin yoğunluğunu gösteriyor. Peki bu sektör çalışanlarını nasıl buluyor?

Kültür sektörünün neredeyse tüm dünyada sorunlu alanlarından biri ‘insan kaynakları’. Kendine has yapısı ve gelişimi itibarıyla diğer sektörlerdeki gibi kurumlaşmış, ihtiyaca yönelik düzenlenmiş, uyarlanabilir veya yeniden oluşturulabilir bir insan kaynakları yapısı yok. Bu da farklı ülkelerde, farklı kültür kurumlarının birbirine hiç benzemeyen, örnek modeller oluşturulmayacak ve adapte edilemeyecek insan kaynakları stratejileri geliştirmelerine neden oluyor.

Türkiye’de de durum farklı değil. Kültür sektöründe yer alan kurumların süreç içerisinde birbirine hiç benzemeyen insan kaynakları yapılarının, stratejilerinin oluştuğu görülüyor.

Kültür sektöründe İK yazısının devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültürel birimlere tahsis edilen memur kadroları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan 2016 Mali Yılı Bütçe Raporu, bu yıl kültürel birimlere tahsis edilen memur kadrolarını da gösteriyor. Kültürel Birimler, belediye nezdinde 3 ayrı müdürlüğe bağlı olarak ele alınıyor:

 • Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü
 • Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
 • Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü

Bu birimlere atanacak memurların birimlere uygunluğu, kültürel birimlerin işlevleri ve bu birimlerde çalışması gereken kişilerin mesleki yeterlilikleri ve bu birimlere getirecekleri katkı bu noktada tartışılması gereken bir konu. Toplam 220 kişinin atandığı kültürel müdürlüklere en çok Bilgisayar İşletmeni, Programcı ve Kütüphaneci tahsis edilmesi plânlanırken, bu birimlere bağlı çalışacak İmam, Sağlık Teknisyeni ve Çözümleyici gibi dışarıdan hizmet alınması mümkün olan ve gerekliliği tartışılan kadrolar da mevcut.

infograhic_13nisan_kl_rev (1)

*İnfografik: Merve Tuna

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültürel birimlere tahsis edilen memur kadroları yazısının devamı

Başbakan, Kültürel Kalkınma Eylem Plânı’nı açıkladı

Başbakan Davutoğlu, 8 ana stratejik başlıkta 32 eylemi içeren Kültürel Kalkınma Eylem Plânı’nı açıkladı. Açıklanan plân, şehirlerin tarihi dokusundan kültürel alanların durumuna, özel tiyatrolardan şehir kültürüne ve hatta kültür ekonomisi ve girişimciliğinin desteklenmesine kadar birçok farklı destek uygulamasına yer veriyor. Ayrıca kültür alanında sponsorluk sisteminden telif haklarına varan geniş bir çerçeve çiziyor.

Açıklanan plânın içeriğine baktığımızda farklı başlıklar altında birçok eylem görülüyor, ancak bu başlıkların altına yerleştirilen eylemlerin hiçbirinin bir ön araştırma, fizibilite çalışması veya rapor olmadan sadece “fikir” olarak ortaya atıldığını gözlemliyoruz.

Kültürel Kalkınma Eylem Plânı aşağıdaki başlıklar ekseninde şekilleniyor:

 • Şehirlerin tarihi dokusunun korunması
 • Kültürel alanların canlandırılması
 • Özel tiyatrolara 9 milyon TL destek verilmesi
 • Şehir kültürünün zenginleştirilmesi
 • Kültür ekonomisi ve girişimciliğinin desteklenmesi
 • Kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi
 • Beşeri kapasitenin arttırılması
 • Telif Hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması

Başbakan, Kültürel Kalkınma Eylem Plânı’nı açıkladı yazısının devamı