kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ÇEKÜL Akademi’de 3 yeni eğitim

2 Ağustos 2017

ÇEKÜL Akademi, Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimleri 2017, Güz Dönemi programı kapsamında 27 Eylül – 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3 yeni eğitim içeriği ile öğrencilerini bekliyor.

Bu eğitimlerden ilki kentlerin kültürel belleklerini oluşturulan merkezlerin günümüzün değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi için yöntem ve teknolojilerin katılımcılara aktarılmasının amaçlandığı, 3 gün sürecek olan “Kent Bellekleri: Kent Arşivi Oluşturma, Dijitalleştirme ve Belgeleme”.

İkinci yeni eğitim içeriği olan “Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri” ise koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak, süreç odaklı bir koruma yaklaşımı getirmeyi amaçlayan bir kaynak planlamayı amaçlıyor.

“Kent Müzeleri; Müze Yönetimi ve Sürdürülebilirlik” eğitimi de kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzelerinin, çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşıyor.