kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CerModern’de yeni sergi: “İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk”

28 Ocak 2022

CerModern, 29 Ocak – 27 Mart 2022 tarihleri arasında, Institut français Ankara ile Fransa ve Avusturya’nın Türkiye Büyükelçilikleri işbirliğinde, fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın “İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllar Paris’te yaşayan Frankofon fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın hüneri, ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımı ile değişmez olanı sorgulayan bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi sanatçının Türkiye, Fransa ve diğer tüm hükümetlere ve vatandaşlarına beraber harekete geçme çağrısı.

Tarih ya da mekân ne olursa olsun dünün yolculuğunun fotoğrafları çok tanıdık, Orta Asya’nın doğal ve ruhani manzaraları bugünün Anadolu’suna kadar uzanıyor. Oysa bu kalıcılık aynı zamanda kırılgan. Renate Graf, ziyaretçileri iklim mücadelesi ve çevresel değişim ile yüzleştirerek, yolculuğun sürdürülebilirliğine dair dingin güvenceyi kırarak dikkatleri çekmeye çalışıyor.

Avusturyalı Frankofon fotoğrafçı Renate Graf, görüntünün dilin kıyısında bocaladığı şiirsel bir belgeleme biçimi olarak tanımlanabilecek güçlü çalışmalarıyla geniş beğeni topladı. Gerçekten de Renate Graf’ın kendisini fotoğrafa adamasına neden olan şey edebiyat ve şiir tutkusuydu. Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Tagore, T. S. Eliot, Edmond Jabès, Paul Valéry ve Hermann Broch gibi yazarların okumaları, zihninde fotoğraf yoluyla yakalamaya çalıştığı görüntüleri ortaya çıkardı. Ayrıca, sinema da sanatçının çalısmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Wim Wenders, Jean-Luc Godard, Werner Herzog, Visconti ve Tarkovsky gibi film yönetmenleri, Renate Graf’ın o imgeleri kendine özgü bakışı ile ve eşsiz tarzıyla birer varlığa dönüştürmesinde önemli referanslardır.

Kamera, çok erken yaşlardan itibaren sanatçıya seyahatlerinde eşlik etmeye başlar. Çıktığı her seyahati – Güney Hindistan, Fas, Çin, Alaska, Rusya, Yemen, Kamboçya, İtalya, Almanya, veya doğduğu topraklar olan Avusturya gibi, her birini kendine has coğrafyalarıyla kamerası sayesinde belgeler. Seçtiği metinlerden alıntıları el yazısıyla yazarak ilişkilendirdiği fotoğraflarından seyahat defterleri oluşturmaya başladı. Bunlar, Fas’taki Delacroix’in karalanmış defterlerine ya da Frieda Kahlo’nun günlüklerine benzeyen, seyahatin harikalığına dair sanatçıların tanıklıklarıdır –  anlatı ve sanatın bir karışımı. Bu süreç ivme kazandı ve sanatçının kendisi tarafından ciltlenmiş daha büyük formatlı kitaplara yol açtı. Zamanla, karanlık odada geleneksel teknikleri kullanarak geliştirdiği daha büyük formatlı görüntüler yaratma ihtiyacı hissetti. Bugün, Renate Graf’ın fotoğrafçılığı, eserlerini karakterize eden resimsel kompozisyonun resmi sadeliği ile birleşen kendine özgü kimerik kalitesiyle tanınmakta ve eserleri dünya çapında prestijli özel ve kamu koleksiyonlarında yer almaktadır.