kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Çevirmenler Meslek Birliği’nden Yapı Kredi Yayınları’na açık mektup

13 Şubat 2019

Çevirmenler Meslek Birliği, Yapı Kredi Yayınları‘na bir açık mektup yazarak telif oranları ve hak ihlalleri ile ilgili düzenleme çağrısında bulundu.

Sayın Yetkili,

Kimisi üyemiz olan bir kısım çevirmenle imzaladığınız sözleşmelerde, müteakip baskılarda telif oranını yok denecek kadar düşüren sözleşme değişikliği önermekte, kabul etmeme eğiliminde olan çevirmenlere de çevirilerini yeni baskılarda kullanmayabileceğinizi belirterek, maalesef ekonomik bir dayatmada bulunmaktasınız.

Bildiğiniz üzere çevirmenlik ülkemizde halen meslek olarak asgari
ekonomik güvencelerden uzak, korunaksız bir alanda icra edilmektedir. Çeviri ücretleri, çevirmenin kendisinin ve ailesinin yaşamını idame etmesi için gerekli ekonomik standartların altındadır. Buna karşılık çeviri faaliyeti işinin ehli çevirmenlerce büyük bir özveriyle ve yetkin bir biçimde sürdürülmektedir.

Yayıncılık salt ticari bir faaliyet değildir, olmamalıdır. Bir ülkenin
kültür dünyasında önde gelen, kültürel ve entelektüel gelişimde
sorumluluk payı yüksek bir faaliyettir. Nitekim Yapı Kredi Yayınları
da her şeyden önce iştiraki olduğunuz kurumun “sosyal sorumluluk
projesi” adı altında bu faaliyeti yürütmektedir ve bu faaliyetinizin
son dönemlerdeki seyrinin böyle bir sorumluluk anlayışıyla
bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Çeviri ücretini müteakip baskılarda neredeyse yok sınırına çekme
girişiminiz, öncelikle edebiyat ve kültür dünyamızda çok önemli bir
yer tutan çevirmenlik mesleğinin hak ettiği değerden uzaklaşmasına ve çevirmenlerin zaten güçsüz olan ekonomik koşullarının daha da bozulmasına neden olmaktadır. Ve bu durum, nitelikli çeviri faaliyetinin sürdürülmesini imkânsız kılabilecek ciddiyettedir.

Öte yandan hukukumuzda sözleşmelerin devamlılığı esastır ve kaçınılmaz bir neden olmadıkça sözleşme koşullarının taraflardan biri aleyhine değiştirilmesine cevaz verilmemektedir. Sözleşmenin ekonomik olarak güçlü tarafının, bu gücü ekonomik olarak güçsüz taraf aleyhine kullanma girişimi, sözleşme öncesi yapılan görüşmelerde uygulanan dürüstlük kuralına sözleşme süresince de bağlı kalınması düsturuyla, başka bir deyişle ahde vefa ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Sözleşme etiğine aykırı, sosyal sorumluluk faaliyeti yürütme
iddianızla bağdaşmayan ve kurumunuzun kültür hayatımızda işgal ettiği alan dolayısıyla sizden beklenen özeni yansıtmayan bu uygulamadan vazgeçmenizi ve mevcut sözleşme koşullarının korunması için, ekonomik olarak güçlü taraf olmanız göz önüne alınarak, çevirmenlerin kazanılmış haklarına dokunmamanızı talep ediyoruz.

Çevirmenler Meslek Birliği (Çevbir)

Yönetim Kurulu