kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CIMAM 2016 konferansı için seyahat bursu başvuruları başlıyor

23 Ağustos 2016

Bu yıl 18 – 20 Kasım 2016 tarihleri arasında “Müzeler ve Sorumlulukları” başlığı ile Barcelona‘da gerçekleşecek CIMAM Konferansı, konferansa katılmak isteyen modern ve çağdaş sanat küratörleri ve müze veya koleksiyon direktörleri için 25 adede varan seyahat bursları sunuyor. Seyahat bursu başvuruları 23 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Burs için başvuracak kişilerin International Monetary Fund’s World Economic Outlook verilerine göre “Yükselen Pazarlar ve Gelişen Ekonomiler” listesinde yer alan ülkelerde ikamet ediyor olması gerekiyor. Çağdaş sanat teorisi veya koleksiyonlar ve müzeler ile ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar ve bağımsız küratörler de burs için başvurabilir. Burs, tüm kariyer seviyelerindeki başvurulara açık olsa da, öncelik genç profesyoneller (10 yıldan az deneyimi olan) içindir. Daha önce aynı CIMAM bursundan yararlanmış olan kişiler, 3 yıldan önce tekrar aynı burs için başvuramazlar.