kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CIMAM 2018 Annual Conference Stockholm’de gerçekleşiyor

30 Mayıs 2018

CIMAM 2018 Annual Conference, “The Museum in Transition” başlığıyla 2 – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında İsveç’in Stockholm kentinde düzenleniyor. Moderna Museet, Bonniers Konsthall ve Magasin III Museum konferansa ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

The CIMAM 2018 Annual Conference, dinamik olarak değişen teknolojik, kültürel, sosyopolitik pozisyonlar ve azalan kaynakların ve karmaşık ekonomilerin zorlukları bağlamında sanat enstitüleri için mevcut duruma odaklanıyor.

Günümüzün komplike ve hızla değişen toplumunda sanat enstitüleri ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bir müze için, müzenin büyüyen mali destek gruplarına bağlı kalması her zamankinden daha zor. Coğrafi açıdan büyüyen bir sanat dünyası, yeni teknolojik olanaklar ve farklı toplulukların ve açıların onayına duyulan ihtiyaç, müzelerin ve kültür enstitülerinin yanıtlaması gereken güncel durumun kilit noktaları.

Sanat enstitüleri bu hızla değişen dünyada nasıl yol alabilir ve etiksel duruşlarını koruyabilir? Doğruluk standartlarının her gün sorgulandığı değişken bir siyasi durumda, müzenin ve CIMAM’in temel değerlerini korumak için argümanlar nasıl yeniden canlandırılabilir?