kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Cité des Arts’ın 2018 dönemi konukları belli oldu

16 Ekim 2017

2018 yılında üçer aylık sürelerle Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programına Türkiye’den katılacak sanatçılar, Türkiye Atölyesi Seçici Kurulu tarafından Ocak-Mart dönemi için Gözde İlkin, Nisan-Haziran dönemi için Ahmet Doğu İpek, Temmuz-Eylül dönemi için Alper Aydın ve Ekim-Aralık dönemi için Onur Ceritoğlu olarak belirlendi.

İKSV tarafından yürütülen ve 2029 yılına dek kesintisiz devam edecek misafir sanatçı programına katılacak sanatçılar Aslı Çavuşoğlu, Bige Örer, Çelenk Bafra, Deniz Ova, Özer Dicle, Rüçhan Şahinoğlu ve Zeynep Öz’den oluşan yedi kişilik Seçici Kurul tarafından belirlendi.

İKSV tarafından 2009’da Cité Internationale des Arts’da 20 yıllığına kiralanan Misafir Sanatçı Programı Türkiye Atölyesi, farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara üçer aylık dönemlerde Paris’te yaşama ve çalışma imkânı sunmaya devam ediyor.

Sanatçılar; görsel sanatlar alanında, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan herkese açık olan başvurular arasından seçildi.

Başladığı 2009 yılından bu yana Türkiye’den 31 sanatçıyı misafir eden Cité Internationale des Arts, aynı anda ev sahipliği yaptığı 350 sanatçıya, tahsis ettiği kişisel atölyelerde iki aydan bir yıla kadar süreyle konaklama imkânı sağlıyor. Bünyesindeki sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanlarının yanı sıra, çeşitli atölyelerle sanatçılara kendilerini geliştirme ve aktif üretim yapma fırsatı sunuyor. Farklı coğrafya ve disiplinlerden sanatçıları ağırlayan kurumda Almanya’nın 20, İsviçre’nin 19, Çin’in 16, Japonya’nın 13, İran’ın 4 atölyesi bulunuyor.

Cité des Arts Türkiye Atölyesi’nin 2018 Dönemi Konukları Hakkında

Atölyenin Ocak-Mart 2018 döneminin konuğu Gözde İlkin (d. 1981, Kütahya, Türkiye) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Genelde dikiş, çizim ve resmin yanı sıra fotoğraf, video ve ses enstalasyonlarını kullanarak mevcut aile içi dokunun motifleri arasında, özellikle sosyal ve politik ilişkilere, manipülasyona, sınırlara, iktidar meselelerine, cinsiyet tutumlarına ve kentsel dönüşüme atıfta bulunan çatışmacı etkileşim formları inşa ediyor. Kişisel sergileri arasında The Trap [Tuzak], Gypsum, Kahire (ikili sergi-2016); Stained Estate [Lekeli Mülk], Françoise Heitsch Gallery, Münih (2015); Please Clear the Dance Floor [Lütfen Dans Pistinden Çekilin], artSümer, İstanbul (2010) bulunuyor. Katıldığı bazı toplu sergiler de şöyle: Muscle Memory [Kas Hafızası], Kunstraum Kreuzberg-Bethanien, Berlin (2017); Spaceliner, Arter, İstanbul (2015); no one belongs here more than you [Kimse Buraya Senden Daha Fazla Ait Değil], 54. Ekim Salonu, Belgrad (2013); Hyper Real. The Passion of the Real in Painting and Photography [Hiper Gerçek. Resim ve Fotoğrafta Gerçek Tutkusu], MUMOK, Viyana (2010).

Nisan-Haziran 2018 döneminin konuğu olarak seçilen Ahmet Doğu İpek Günler isimli son kişisel sergisini Nisan 2017’de Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleştiren sanatçı (d. 1983), İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Suluboya, kurşun kalem gibi geleneksel malzemeleri yenilikçi tekniklerle birleştirip ürettiği çalışmalarıyla tanınan sanatçının, aynı zamanda mekâna özgü ürettiği işleri, üç boyutlu çalışmaları ve başka disiplinlerden sanatçılarla birlikte kolektif üretimlerini içeren geniş bir yelpazede eserleri bulunuyor. Çalışmalarının içeriği kent, kent tasarımı ve mimari; tasarlanmış ya da kendiliğinden oluşan formlar; tekrar ve tesadüf; bellek ve kayıt gibi kavramlar etrafında örgütleniyor. 2015 Prudential Eye Awards En İyi Çizim Ödülü’nün finalistlerinden olan sanatçının çalışmaları Londra, Viyana, Singapur, Miami, Dubai’nin de aralarında bulunduğu şehirlerde gerçekleşen sergilerde yer aldı. Son zamanlarda video üzerine çalışan sanatçının hayali, gelecekte gerçek yapı mimarlığı üzerine yoğunlaşmaktır.

Temmuz-Eylül 2018 dönemi konuğu Alper Aydın 1989 yılında Ordu’da doğdu. Orta öğrenimini Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı ve Ankara Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel ana sanat dalından 2011 yılında mezun oldu. 2010 senesinde katıldığı Erasmus programı ile İtalya’da heykel, video ve performans pratikleri üzerine eğitim aldı. “Türkiye’de Yeryüzü Sanatı” başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran sanatçı, fotoğraf, heykel, yerleştirme, performans ve doğal malzemelerle yapılmış geçici düzenlemeler ile araziye müdahalelerde bulunuyor. Sanatçı aynı zamanda doğada gözlemleme, toplama veya yeni formlar ekleyerek bulunduğu yeri dönüştürme yoluyla geçici izler bırakıyor. Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul arasında sürekli hareket halinde olan sanatçı halen Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını yapmaktadır.

Atölyenin Ekim-Aralık 2018 dönemi ve yılın son konuğu Onur Ceritoğlu mimarlık eğitimi almış, çalışmalarını İstanbul merkezli sürdüren bir sanatçı ve akademisyendir. İşlerinde kentsel olguları araştırmak için çizim, fotoğraf, video ve metin mecralarından faydalanırken, bunları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele almaktadır. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekâna özgü işler üretmektedir. Süregelen doktora araştırması, kentsel çevre, bu çevrenin içindeki gayriresmi ağlar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan Çıkmacılar gibi sosyal-altyapı incelemelerinden oluşmaktadır.