kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Cocon’da yeni sergi: “Terra Incognita/Keşfedilmemiş Topraklar”

28 Eylül 2021

Contemporary Istanbul Vakfı ve Yves Rocher Vakfı, 23 Eylül – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Fişekhane’de yer alan sanat galerisi Cocoon‘da Ayça Okay küratörüğünde düzenlenen “Terra Incognita/Keşfedilmemiş Topraklar” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Terra Incognita, iklim dengesinin en önemli oyuncularından ağaçların metaforik anlamlarını merkeze alarak, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız, bizler için “keşfedilmemiş topraklar” niteliğindeki ekolojik dengesizliğe odaklanıyor. Sergide CANAN, Canan Tolon, Çağrı Saray, Fabio Lattanzi Antinori, Koray Tokdemir, Murat Germen, Nancy Atakan, Nasan Tur, Nohlab, Ozan Atalan ve Seydi Murat Koç eserleri ile yer alıyor.

Yves Rocher Vakfı tarafından uzun yıllardır sürdürülen “Plant for Life/Yaşam için Ağaç Dikin” projesine eklemlenen Terra Incognita; güncel sanatta çarpıcı, provoke eden ve şaşırtmayı seven 11 sanatçının resim, heykel, yeni medya ve enstalasyon yapıtlarını kimi zaman mekâna yayılmış olan moloz yığını kimi zaman karanlığın ve sessizliğin hareketli imgeler ile yüksek tempoda müziğin müdahalesi ile izleyiciye sunuyor.

Contemporary Istanbul Vakfı hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre kullanan, “araştırma”, “uygulama” ve “paylaşma” adımlarıyla şekillendirdiği ilkelerine bağlı olarak üçüncü yılının açılışını, ekolojik denge ve sürdürülebilirlik üzerine kurguladığı sergi serisinin ilki niteliğindeki Terra Incognita ile gerçekleştiriyor.

Hayvan ve bitki türlerinin tükenişi, iklimin hızlı değişimi, kaynak tüketiminin sürdürülebilirlik seviyesi dünyamızı altıncı büyük kitlesel yok oluşuna doğru adım adım sürüklüyor. Küresel iklim değişikliği etkilerini azaltmak için bireylerin yapabileceği pek çok şey olmasına rağmen bu konudaki farkındalık yetersiz kalıyor. Latincede “Keşfedilmemiş Topraklar” anlamına gelen Terra Incognita iklim değişikliği hakkında bilinmeyen, alınması gereken önlemleri tanımlamak için, ağaç metaforunu merkeze alıyor.

İmgesel ve algısal derinliğinin ötesinde yaşamımızı sürdürülebilir kılan ağaçlar; yeryüzü hikayelerinde iklim dengesinin başrolünü üstlenmenin yanı sıra kadim zamanlardan günümüze ideolojik, mimari, jeneolojik ve etik metaforlar ile pek çok anlamı kucaklamıştır. Formu, sosyal canlılar olarak birbirleriyle köklerindeki mantarlar yoluyla iletişim kurmaları ve kamusal alanda insanlara buluşma fonksiyonu sağlaması, yaşayan iki organizma ağaç ve insan arasındaki ilişkinin derinliğinin göstergesidir. Öyle ki insanların kesintisiz hareketine alan açan, sınırları genişledikçe içinde çeşitli katmanlar meydana getiren ağaçlar, Nazım Hikmet’in dizelerinde ifade ettiği yaşamı ve özgürlüğü ilişkilendiren demokrasi mücadelesinin ana kahramanı dahi olmuştur.

Bugün çağdaş yaşam mücadelemize sıklıkla konu olan ağaçlar ise aslında yok oluşlarının habercisi niteliğindedir. Yves Rocher Vakfı tarafından ağaçlandırmayı yaygın hale getirme misyonu ile uzun yıllardır sürdürülen “Plant for Life” projesine dikkat çekmeyi hedefleyen Terra Incognita, güncel sanatta çarpıcı, kışkırtan ve şaşırtmayı seven on bir sanatçının yapıtının kimi zaman mekâna yayılmış olan moloz yığını, kimi zaman karanlığın yüksek ses ve hareketli imgeler ile deforme edilmesiyle izleyiciyle buluşturarak farkındalık yaratmasını umuyor.