kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CONTEMPORARY ISTANBUL’DA PERNOD RICARD TÜRKIYE SPONSORLUĞUNDAKI SANAT SOHBETLERI BAŞLIYOR

26 Aralık 2020

Bu yıl 21 Aralık 2020 – 6 Ocak 2021 tarihleri arasında 15. edisyonu gerçekleşen Contemporary İstanbulun sponsorlarından Pernod Ricard, House of Brothers’ta CI Art Talks at House of Brothers başlıklı sanat sohbetlerini düzenliyor.

PRT Galeri alanı içerisinde yayınlanacak olan söyleşiler aynı zamanda Brothers1801 YouTube hesabından da izlenebilecek. ‘Kuşaklararası Sanat’ başlığı altında yer alacak konuşmacılar, “sanat”, “alım” ve “paylaşım” algısının yıllar içerisindeki değişimini dinleyicilere aktaracak. Çevrimiçi olarak takip edilebilecek söyleşilerin konuşmacıları Emirhan Elkorek, Fuat Pamukçu, Selman Bilal, Esk Reyn, Burcu Dimili, Kerem Kanık, Huo Rf, Duygu Demir, Örge Tulga, Defne Tulga ve Seçkim Pirim olacak.

Emirhan Elkörek ve Fuat Pamukçu / 24 Aralık 2020: Konuşmada “Bireyler sanat alımı üzerine nasıl bir yapılanma ile bir araya geliyor? Genç koleksiyonerlerin sanat eseri alımındaki motivasyonları neler? Bambaşka bir neslin ürettiği eserler, nasıl onların arayışının bir parçası olabiliyor? Sanat alımında, üretim süreçlerindeki jenerasyon farklılıkları koleksiyon oluşturmada bir probleme mi dönüşüyor yoksa danışıklık ilişkisine yeni bir vizyon mu getiriyor?” gibi sorulara cevap aranacak.

Burcu Dimili ve Kerem Kanık / 24 Aralık 2020: Bir yazarın kuşaklar arası koleksiyonları nasıl tanıdığını ve bizlerle nasıl tanıştırdığı ele alınacak. Aynı zamanda genç sanatçı profilinin genç koleksiyoner tarafından nasıl desteklendiği ve genç bir neslin, bir başka genç nesli sanat çevresinde nasıl tanıttığını birinci ağızdan dinlenecek.

Selman Bilal ve Esk Reyn / 26 Aralık 2020: Selman Bilal’in koleksiyonerlik macerasına nasıl başladığını ve başka nesillerden sanatçıların koleksiyonuna nasıl dâhil olduğu konuşulacak. Bir koleksiyonerin gözünden eser alımı sürecinin üretim süreciyle bağlantılarının nasıl ilerlediğini ve bu jenerasyon farklılıklarının bu sürece nasıl etki ettiğini dinleyeceğiz. Günün sonunda ortak bir paydada nasıl buluşabildiklerini onların bakış açısından deneyimlenecek.

Huo Rf ve Duygu Demir / 26 Aralık 2020: Bu bölümde, farklı nesiller ile çalışan bir küratörün ve sanatçının gözünden kuşaklar arası sanat üretimi ve sergi yapımı süreçlerini nasıl deneyimlediklerini ve değerlendirdikleri ele alınacak. Diğer bir yandan ise çağdaş sanatın bulunduğumuz coğrafyada alışılagelmiş algısını kıran, sanat kitabı kavramını konuşulurken, sanatta nesiller arası değişen algıların dinamikler de tartışılacak.

Örge Tulga ve Defne Tulga / 29 Aralık 2020: Bu bölümde bir anne-kızın sanat alımı üzerine sohbetine şahitlik edilecek. “Yeni nesil koleksiyonculuk, risk alarak ve alışkanlıkların dışına çıkarak nasıl şekillenir? Bu şekillenme sürecinde kemikleşmiş bir koleksiyonun alışkanlıklarından ve sağlamlığından nasıl beslenir? Yıllar süren bir koleksiyonculuk serüveni, bu şekillenmeden esinlenebilir mi? Deneyimli bir koleksiyoner de risk alabilir mi?” gibi sorulara yanıt aranacak.

Seçkim Pirim / 29 Aralık 2020: Kuşaklararası sanat algısının değişimini bir sanatçının gözünden deneyimlenecek. Yıllar içerisinde eser üretim sürecinde malzemenin ve kurgunun nasıl bir noktaya evrildiği, teknoloji ve pandemi ile hayatımıza giren çevrimiçi platformların önemi konuşulacak. Aynı zamanda farklı jenerasyondan koleksiyonerlerin koleksiyonlarına dahil olma süreçlerini de ele alınacak.