kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Corpus G’de “Kurtulunmamış” karma sergisi

12 Ocak 2018

2015 yılında bir sanat yazarı, bir sanatçı, bir tasarımcı ve bir matbaacının kültürel ideal çevresinde gönüllü birliktelikleri ile sanat, sanatçı, sanat kurumu ve yayınevi odaklı bir oluşum olarak kendini konumlandıran Corpus G, akademisyen ve sanatçı Çağrı Saray küratörlüğünde 12 Ocak‘ta “Kurtulunmamış” isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide eseri yer alacak sanatçılar arasında Didem Erbaş, Eda Aslan / Çağrı Saray, Emin Çelik, Fatih Temiz, Larissa Araz, Neslihan Koyuncu bulunuyor.

Alman sosyolog ve film teorisyeni Siegfried Kracauer’in kullandığı bir kavram olan “unerlöst” ‘kurtulunmamış’ anlamına gelmektedir. Enzo Treverso da Geçmiş’i Kullanma Kılavuzu’nda Kracauer’in unerlöst kavramını Auschwitz kampından bir görüntünün ya da bir tutuklu fotoğrafının yakını için “kurtulunmamış” bir gerçekliği temsil ettiğinden bahseder.

“Kurtulunmamış” kelimesini kavramsallaştırdığımızda ve terimi özellikle de bu coğrafya üzerinden düşündüğümüzde, kişisel belleğimizle toplumsal bellek arasında ilişki kurabileceğimiz birbirinden farklı çok sayıda durum ya da travma ile karşılaşmamız mümkün.

Geçmişi donuk ve geride bırakılmış bir zaman dilimi olarak değil de, halen bugünle ve şimdiyle yeniden şekillenen, biçim değiştiren ve hatta temsil bağlamında değişkenlik gösteren hareketli bir görüntü gibi ele aldığımızda hafızamızda tek bir “an’a” dair “kurtulunmamış” çok sayıda anı taşıyoruz. Bunların bir bölümü parçalar halinde-dağınık, yarı transparan bazıları ise daha net. Birçoğu sureti sürekli olarak değişim içinde olan bir hegemonyanın bize sistematik olarak sunduğu, bize öğrettiği ve içimize sirayet etmiş olan ve bundan kurtulmaya çalışırken “anma takıntısına” dönüşmüş an’lardır.