kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Creative Industries Fund NL açık çağrıda bulunuyor

25 Aralık 2017

Creative Industries Fund NL, Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsamlı bir kentleşme için tasarımı uygulayan bir proje, girişim veya yöntem için bir proje planı sunmak için Hollandalı tasarımcılara ve kültürel organizasyonlara açık çağrıda bulunuyor. Plan, Hollandalı ve Türkiyeli tarafların eşit koşullarda birlikte çalıştıkları, Türkiye’de belirli bir şehir veya bölgede bir sosyal meseleyle ilgili bir kentleşme sorusunu tanımlıyor. Proje teslim için son tarih 7 Mart 2018.

Fon, 2020 yılının sonuna kadar Türkiye’de kentleşme ile ilgili zorluklara odaklanan birtakım açık çağrılar düzenleyecek. Projeler, daha sürdürülebilir, kapsamlı ve akıllı şehirlere ulaşabilmek için bu zorlukların, Türkiyeli ve Hollandalı partnerlerin ortaklığında nasıl çözüme kavuşabileceğini ele alacak. Kentleşme sorusu, yaşam şartları, barınma, sosyal dayanışma ve sosyal inovasyon ve kültürel mirası yeniden tanımlama için teknolojinin kullanımını geliştirmek için fırsatlar sunuyor. Hollandalı tasarımcılar ve Türkiyeli partnerleri bulunan kültürel organizasyonlar arasında bilgi ve deneyim değişimi için imkanlar mevcut.

Türkiye’de, sosyal sorunlara ayrılmaz bir biçimde bağlı olan birçok mekânsal sorun mevcut. Örneğin,

  • Var olan ve bazen tarihi mekânsal, programa dayalı ve sosyal yapılar baskı altına girdiğinde kentsel değer kazandırma süreci,
  • Kamu alanlarının tasarımı, özellikle çocuklar ve yaşlılar dahil birçok grubun  kullanımından ve elverişliliğinden faydalanma imkanı,
  • Bir mekansal tasarım sorunu olarak atık ve içerdiği sosyal ve ekonomik fırsatlar,
  • Şehirde göçe dayalı değişimler,
  • Deprem gibi doğa olayları ve iklim değişikliğinin sonuçlarına bağlı olarak kentleşme.