kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Culture as an Enterprise kültürel ekonomi ve yaratıcı endüstrileri tartışıyor

14 Eylül 2017

4th Ural Industrial Biennal of Contemporary Art çerçevesinde düzenlenen Culture as an Enterprise başlıklı uluslararası forum, 23 – 24 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşiyor. Forum, kültürel ürünlerin üretimi, değerlendirmesi ve iletişimi ile ilgilenen birçok temsilci için bir platform olarak sunuluyor.

Forum, mevcut bölgelerdeki kültüre yatırım yapan büyük ölçekli kuruluşlardan kültürel merkezleri ve inisiyatifleri oluşturan ve koruyan küçük yerel özerk topluluklara, birçok temsilciyi ifade ederek kültürel ekonomi sektörleri olarak yaratıcı sektörlerdeki tartışmayı yeniden çerçevelendiriyor.  

Forum, 14 Eylül – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında, Ekaterinburg’da gerçekleşecek olan 4th Ural Biennal of Contemporary Art’ta yer alıyor. Bu yıl, bienal teması olan New Literacy (Yeni Edebi Kültür), dördüncü endüstriyel devrimin yaşamımızı, çalışmamızı, hayal kurmamızı ve oyun oynamamızı nasıl dönüştürdüğünü keşfediyor.