kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Curating as a Civic Practice” atölyesi SALT Galata’da

25 Ocak 2019

“Curating as a Civic Practice” başlıklı atölye, 1-2 Şubat 2019 tarihlerinde SALT Galata’daki Yararlı Sanat Ofisi’nde gerçekleşiyor.

İrlanda’daki Cork Printmakers‘ın direktörlüğünü yapan küratör, araştırmacı ve yazar Miguel Amado‘nun yürütücülüğünü yapacağı atölye, araştırmacılar Giorgi Rodionov, Nare Sahakyan ve Laila Shariff’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Atölyede, “toplumsal değişim aracı olarak sanat” fikri Türkiye’ye yakın coğrafyalardaki çeşitli örnekler üzerinden incelenecek. Amado’nun “yararlı sanat” kavramına odaklı sunumuyla başlayacak program; sanatçı, tasarımcı, mimar, aktivist, sosyal hizmet çalışanları ve akademisyenlerin katılımına açık.

Sanatın sosyal meseleleri müzakere etmedeki olası kullanımlarını araştıran SALT’ın Yararlı Sanat Ofisi programı, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan gibi Türkiye‘ye coğrafi ve kültürel açıdan yakın bölgelere yayılacak. Araştırmacılar Giorgi Rodionov, Nare Sahakyan ve Laila Shariff’in katkılarıyla Miguel Amado tarafından gerçekleştirilen bu yılki ilk atölye çalışması, sosyal dönüşüm için sanat uygulamalarını küratörce ve sanat tarihi perspektifinden teorik çıkarımlar yoluyla analiz edecek.

İki günlük atölye çalışması, eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizlik gibi konular için çözümler sunarken, toplulukların ve aktif vatandaşlığın gelişimine katkıda bulunmak için sivil bir uygulama olarak küratörlüğü tartışmayı hedefliyor. İzleyicilik ilişkisinden kaynaklanan estetik parametrelere odaklanan ana akım sanat tarihi anlatılardan farklı olarak, müzeler için bu “post-artistik” model sanatın temsili boyutunu sorunsallaştırıyor.

Sanatçılara, tasarımcılara, mimarlara, aktivistlere, sosyal hizmet uzmanlarına ve akademisyenlere açık olan program, aşağıdaki temalar etrafında ortaklaşa düşünerek sanatın sosyal etki ve ilgili uygulamalarını sorgulayacaktır: soy araştırması, kriterler, vaka çalışmaları, eleştirel terminoloji, göstergeler, uygulama ve yerel örnekler. Katılımcılar aynı zamanda Türkiye’nin komşu bölgelerinden gelen yararlı sanat vakalarını da inceleyecekler.