kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Daire Sanat’ta yeni sergi

21 Eylül 2018

Daire Sanat, 15 Eylül – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Osman Bozkurt’un 2002’den 2018’e, İstanbul’u ve gündelik hayatımızdaki kırılma noktalarını belgelediği fotoğraf ve video yerleştirmelerinden oluşan ‘TERSİNE DÜNYA’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bir fizik terimi olan ‘paralaks’dan yola çıkan Bozkurt, tıpkı bir cismin yerinin ve formunun gözlem yerine göre değişmesinde olduğu gibi, izleyiciyi sergi boyunca farklı perspektiflere sahip bir dizi gündelik hayat ve kent manzarasının içine yerleştiriyor.  Bozkurt’un çalışmaları bizi şöyle bir soruyla başbaşa bırakmış gibi duruyor: Toplumsal antagonizmin ve sosyo-ekonomik dengesizliğin gittikçe arttığı kutuplaşmış bir toplumda ortak bir dil, ortak bir zemin kalmadığına göre dolayımlanamayacak ya da ortadan kaldırılamayacak olanın yarattığı çatışkıyı nasıl okuyup anlamlandıracağız?

Daire Sanat’ı dört farklı oda olarak ele alan Bozkurt, her bir odayı sergileyeceği işlerin temaları üzerinden isimlendirerek bir zaman şeridi misali yakın tarihimizdeki siyasal toplumsal ve kişisel kırılma noktalarımıza dikkat çekiyor. Oda içinde oda fikri ile kurgulanan sergi ayna içinde ayna mantığı ile çok yönlü ve çok katmanlı bir Türkiye gerçekliğini yansıtıyor.