kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Deniz Gül’ün “Kazı ve Yüzey” sergisi kapsamında geliştirdiği Çeviri ve #Words [#Kelimeler] projeleri çevrimiçi incelemeye açık.

17 Mayıs 2021

SALT Galata’da 2021 yılı boyunca yer alacak Ardışık programı, Deniz Gül’ün Kazı ve Yüzey sergisiyle devam ediyor. Sanatçının “Dil nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri nasıl takip edilir?” gibi sorulara karşılık ürettiği işlerden Çeviri ve #Words’e [#Kelimeler], yapı kullanıma kapalıyken uzaktan erişilebiliyor.

SALT’ın Çalışma Grupları kapsamında Ekim 2020’de, Gül’ün bir grup katılımcıyla yürüttüğü atölye ile başlatılan Çeviri antolojisinin ilk çıktıları bir internet sitesinde derlendi. Müşterek bir düşünsel üretim sürecine dayalı iş, dile dair aciliyetleri ve süregelen tartışmaları irdelemeye; yabancı dillerdeki kavramlara Türkçe karşılıklar geliştirerek bunları ulaşılabilir kılmaya odaklanıyor. Postkolonyal teori, feminist ve kuir düşünüş, yeni materyalizm, teknoloji ve veri kullanımı gibi başlıklar altında derlenen Çeviri‘de, Gül’ün davet ettiği sanatçı, küratör, yazar ve akademisyenlerin katkısıyla Türkçeleştirilen metinler, sanatçı konuşmaları ve sunum-performanslar yer alıyor.

#Words [#Kelimeler] ise, bir sözcük veya sözün önüne diyez işareti eklenmesiyle oluşturulan ve birbirini tanımasa da aynı meselelere duyarlı sosyal medya kullanıcıları arasında ortak bir dil yaratan etiketler (hashtags) ile ilişkilenir. “Günümüzde hangi kelimelerle düşünüyor, yazıyor, konuşuyor ve bir araya geliyoruz? Bugünü hangi kavramlarla ifade ediyoruz?” #Words [#Kelimeler], Deniz Gül’ün bu sorular temelinde seçtiği 2753 kelimeyi hiyerarşik düzene sahip olmayan bir veritabanında incelemeye açıyor. Sistemde 75 binin üzerinde haber sitesi ve blog sayfasında taranan kelimeler, son yayınlanma tarihinden geçmişe doğru sıralanıyor. Kullanıcılar etikete tıkladığında, o kelimenin yer aldığı en yakın tarihli makaleye yönlendiriliyor. Üç dakikada bir güncellenerek yeniden düzenlenen bu kelime yığını, gündem ve bağlamın değişim hızına işaret ediyor.