kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

DEPO’da konuşma: “Arşiv Koleksiyonları ve Kullanıcıları”

3 Ocak 2019

DEPO, 3 Ocak Perşembe günü 18:00 – 19:30 saatleri arasında The Village Project Istanbul kapsamında Arşiv Koleksiyonları ve Kullanıcıları başlıklı bir konuşmaya ev sahipliği yapıyor. “Arşivler üzerinden bilginin erişimi, yorumu ve paylaşılma şekillerini yeniden nasıl hayal edebiliriz?” Bu sorudan yola çıkan konuşma, Hong Kong merkezli kâr amacı gütmeyen bir sanat kurumu olan Asia Art Archive (AAA) etrafında şekilleniyor.

2000 yılında Asya’daki az görünür sanat tarihlerini belgeleme ve koruma amacıyla kurulan AAA’in kamu programlarından sorumlu olan Özge Ersoy, kurumun arşiv koleksiyonlarını biriktirme ve yaymanın ötesinde benimsediği sorumluluklardan, katılım ve ortak çalışmaya dayalı araştırmayı teşvik eden yorumlama biçimlerinden bahsedecek. Konuşmanın temelinde yatan soru ise şu: Arşiv pratikleri günümüzdeki kamusallık, kurum-kullanıcı ilişkileri ve vatandaşlık tartışmalarına nasıl katkıda bulunabilir?

The Village Project İstanbul hakkında

Günümüzde parçası olduğumuz toplumsal sistemler, bireylerde ve gruplarda gittikçe daha fazla kaygı yaratan yeni, karmaşık sosyo-politik ve ekonomik koşullarla başa çıkabilmek konusunda yetersiz kalıyor. Alternatif toplumsal sistemler üzerine yapılan araştırmalar bizi, gerçek değişimler için daha iyi olasılıklar sunan özgün yaşama durumlarını sorgulamaya yöneltti; yaratıcılık ve eğitim. Bugün bireysel otonomi geçmişte olmadığı kadar geniş. Bu otonomiyi sınırlayan faktörlere nasıl karşı durabilir, kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten bir yaşamı nasıl sürdürebiliriz?

The Village Project, bu temel, nihai sorulara sıkı sıkıya bağlı bir sanat projesi. Toplumda diğerleriyle birlikte yaşayan bireyler olarak, düşünme ve kendine göre kararlar alma, parçaya odaklanmak yerine daha geniş yapıyı görme, kendimize ve diğerlerine saygı duyma becerilerini nasıl geliştirebiliriz? Daha ötesinde, bu becerilere dayanarak bizler ve gelecek nesiller için daha iyi bir yaşamı ve toplumu nasıl yaratabiliriz? Bu proje alternatif sanat eğitimini, bu gibi sorularla ilgili yanıtları düşünmeyi deneyebileceğimiz bir platform olarak öneriyor.

Sanatçı Yang Ah Ham tarafından başlatılan proje ilk kez 2015’te, SeMA Biennale Mediacity Seoul’un bir bölümü olarak gerçekleştirildi. İstanbul’daki sergi ve etkinlikler Yang Ah Ham ve Arzu Yayıntaş tarafından, Depo işbirliğiyle düzenlendi.