kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Depo’da yeni proje: “Kum Fırtınası – And Then There was Dust”

21 Eylül 2020

Depo, 17 Eylül – 1 Kasım 2020 tarihleri arasında Sarah Maske’nin küratörlüğünü üstlendiği ve kavramsal çerçevesini Ayat Najafi ile çizdiği Kum Fırtınası – And Then There was Dust başlıklı disiplinlerarası sanat projesine ev sahipliği yapıyor. Projede yer alan sanatçılar: birbuçuk kolektif, Kerem Ozan Bayraktar, Sinem Dişli, Negar Farajiani, Ayat Najafi, Mahmoud Obaidi, Tehran Platform (Mehran Davari, Niloofar Najafi, Elmira Shirvani)

Disiplinlerarası sanat projesi Kum Fırtınası – And Then There was Dust sanatsal ve bilimsel araçlar kullanarak kum fırtınalarının kökenlerini ve sonuçlarını ele alıyor, Mezopotamya ve civarında (günümüz Türkiye, Irak ve İran’ı) etkilenen bölgelerdeki sivil nüfusa ulaşmayı, duyarlılıklarını geliştirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlıyor. Ekolojik bir fenomen olarak kum fırtınalarına ve ilişkili sosyopolitik koşullara odaklanıyor.

Üretilen ekolojik ve politik işler, sürdürülebilir bir etki yaratmak adına yerleşik halklarla, aktivistlerle, bilim insanlarıyla ve diğer aktörlerle yapılan iş birliklerinin sonucunda oluştu. İşler, kum fırtınalarının kökenlerini ve sonuçlarını araştırıyor, bunları sanat işi olarak hem söz konusu bölgelerde hem de sergi alanında görselleştiriyor, tarihsel, maddi ve kavramsal oluşumlarına ışık tutuyor.

Sanatçıların işleri topluluklara kendi bağlamları ve pratikleri içinde kaynaklarını kullanma konusunda ilham vermeyi hedefliyor, hem geleneksel hem alternatif bilgi ve metotları güçlendiren sanatsal ve yaratıcı girişimlerin gelişimini destekliyor. Ayrıca, daha fazla çölleşmeyi engellemek için bu fenomen hakkında bilgi vermekle yetinmeyip, daha fazla zararın önüne geçebilecek olası senaryoları sunuyor, yöntemler aramayı amaçlıyor. Sergi, “belayla kalmanın” (Haraway, 2016) ve etkilenen bölgeleri vatandaşları için yaşanılabilir kılmanın yollarını gösteriyor.

Bahsedilen çevresel gerçekliklerden sergide tasvir edilen hem insan hem de insan olmayan aktörler etkilenmekte. Proje bu tarihsel anlatıları görünür kılarak derinlemesine düşünülebilecek bir alan sunuyor.

Sergiye farklı disiplinlerden sekiz yazarın katkıda bulunduğu bir yayın ve sanatçıların performanslarının dâhil olacağı bir video tur eşlik edecek. Yayına ve videoya sergi açıldıktan kısa bir süre sonra Depo’nun internet sitesinden ulaşılabilir.

Kum Fırtınası – And Then There was Dust, Depo işbirliğiyle Arta Atelier, Berlin (Sarah Maske, Ayat Najafi) tarafından Kulturakademie Tarabya, Prince Claus Fund ve Goethe Institut’un değerli katkılarıyla gerçekleşiyor.