kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

DEPO’da yeni sergi: ’13 Metrekare: İçeriden ve Sürekli’ 

9 Mart 2022

DEPO, 24 Şubat – 16 Nisan 2022 tarihleri arasında 13 Metrekare Sanat Kolektifi tarafından hazırlanan13 Metrekare: İçeriden ve Sürekli’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi hazırlığını Evrim Kavcar, Zeynep Ataş, Canan Budak ve Amar Kılıç üstleniyor.

Çalışmalarını fotoğraf, heykel, felsefe ve mimarlık gibi farklı alanlarda uzmanlaşan üyeleriyle, Mardin ve çevresinde yaşayan ve kendine üretim platformu bulamayan kişi, sanatçı ve ustalarla bir araya gelerek gerçekleştiren kolektif, 2018 yılında başlattığı bir araştırma ve arşiv projesi olan Kayıt ve devamında gelen Kayıtdışı ve Kayıtta ile Mardin’in hafızasında saklı hikâyeleri belgeleyerek, kent belleğine parça anlatılardan oluşan alternatif katmanlar eklemeye çalışıyor.

Bu sergi, Mardin’de olanı İstanbul’a taşımıyor. Tabandan gelişen organik bir yapının çalışma pratiğinden kesitleri, meraklı izleyiciye kısmen açıyor. Doğduğu ve yaşamaya devam ettiği yer ile kurduğu temasın doğasını hissettirecek üç projeden seçtiği parçaları, Depo’nun mekânıyla buluşturuyor.

Kayıt13 Metrekare’nin kentin belleğinin izini sürmek üzere yürüttüğü bir araştırma projesi. Kayıt‘tan seçilmiş iki çalışma, bilinen tarih anlatılarından farklı, daha görünmeyen, kenarda köşede kalmış insan ve mekân hikâyelerine odaklanırken, Kayıtdışı toplumsal anlamda ağır izleri olan ve genelde saklı kalan konular üzerinden bizleri kent mekânlarının belleği ile buluşturuyor. Kayıtta ise mekâna içkin bir tavırla sanatçı-zanaatkâr işbirliği ile üretilmiş çalışmalardan cismani alıntılar yapmayı deniyor.

Sanatçılar: Amar Kılıç, Ayda Bayruğ, Ayhan Akikol, Aysel Alver, Baran Aykutbay, Bawer Doğanay, Beritan Çiftçi, Canan Budak, Cebrail Özmen, Ceylan Amak, Hamdullah Aydoğan, Hasan Abiç, İrfan Amida, Leyla Keskin, Mahmut Akdemir, Yasin Özçetin