kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

DEPO’da yeni sergi: “Diyarbekiri Hokin eşliğinde İkinci Baskı”

24 Şubat 2020

Diyarbakır’dan sanatçı inisiyatifi A4 Açık Sanat Alanı, farklı ortaklıklarla sürdürdüğü üretim ve sunum deneyimini yeni bir sergiyle İstanbul’a taşıyor. Diyarbekiri Hokin eşliğinde İkinci Baskı, 21 Şubat – 29 Mart 2020 tarihleri arasında Dicle Beştaş ve Misal Adnan Yıldız eş küratörlüğünde DEPO‘da gerçekleşecek.

Kültür için Alan desteğiyle geçen yaz başlayan Diyarbakır Peşrevi isimli atölye çalışmasıyla ortaya çıkan sorular; şehrin yerel gazetesi Tigris ile işbirliği içinde üretilen Beraber ve Solo başlıklı özel sayının içeriğini ve Kasım-Aralık aylarında gerçekleşen sunumların çerçevesini belirlemişti. Bir sergi olarak, Diyarbakır Peşrevi eşliğinde Beraber ve Solo, Diyarbakır’ı açık bir atölye, sanatçı stüdyosu, üretim ve birlikte düşünme mekânı olarak öneriyordu.

A4, kendi şehrinde üretilen, kendi mekânında sunulan ve ortaklaşarak şehre yayılan bu kolektif üretimi İstanbul’da gerçekleşecek sergi etrafında yeniden değerlendirirken şu soruyla yola çıkıyor: Diyarbakır’dan İstanbul’a (1,448.5 km uzaklıkta), sanatçı insiyatifinden kâr amacı gütmeyen sanat kurumuna; komşularla paylaşılan bir apartmandan depodan evrilmiş bir mekâna; atölyeden beyaz küpe bir sergiyi yeniden hayal etmek ve kurmak izleyiciyle, bağlamla ve geliştirilecek içerikle ilgili olarak, nasıl bir konuşma alanı/sohbet zemini sağlar?

İkinci baskıların genellikle ilk edisyonlardan daha kalın, hacimli ve genişletilmiş olduğu editöryel kararların tersine, eş-küratörler İstanbul kurgusu için, “inceltme” yolunu seçiyorlar ve mekâna özgü bir sergi tasarımı öneriyorlar. Sanatçı projelerini kendi araştırma ve geliştirme süreçlerinde; yeni şartlarla, mimariyle ve bağlamla ilişkilendirerek ele alıyorlar. A4’deki sunumunda olduğu gibi, başlık bu sefer de müzik duayeni Onnik Dinkjian’e referans veriyor; yine Ermenice Diyarbakır Şarkıları albümünden, bu kez son şarkı Diyarbekiri Hokin… Sergi süreci aynı anda hem neşeli hem hüzünlü olabilen bir yol hikâyesi; dinlemesi bir saat süren ama üretimi bir ömür alan zaman köprüsü; ucu açık bir senaryo olarak düşleniyor.