kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Depo’da yeni sergi: “Tempo Incognito: Akışlar, Ritim ve Hareket Üzerine”

2 Mart 2021

Depo, 3 Mart – 18 Nisan 2021 tarihleri arasında küratörlüğünü Rana Öztürk‘ün üstlendiği Tempo Incognito: Akışlar, Ritim ve Hareket Üzerine başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, İrlanda, Letonya, Avusturya, İskoçya ve İsviçre’den 20’nin üzerinde katılımcı ile sergi ve beraberindeki program, çağdaş toplumlarda “zamansallık” deneyimini ve kavramsallaştırılmasını araştırırken mevcut zaman algımızın doğal, ekolojik ve evrensel döngülerle nasıl çatışabileceğini veya uyum içinde olabileceğini incelemeyi amaçlıyor.

Resim, video, ses, hikâye anlatımı, performans ve şiir gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretim yapan sanatçılar, teknolojik, ekonomik ve kentsel sistemlerin değişken bağlamlarında zamansallığı inceliyor. Sergi; zamanın insanlar, hayvanlar ve bitkiler tarafından deneyimleniş şeklini belirleyen, biyolojik zamandan şehrin hız ve hareketliliğine ve jeolojik oluşumların derin zamanına uzanan farklı ölçeklerdeki ritim, döngü ve hareketlerin bir aradalığını vurgulamayı amaçlıyor.

Pandemi deneyimi, bizi önceki rutinlerimizi sürdüremeyeceğimiz, askıya alınmış bir halde bırakmakla beraber, çağdaş toplumların hızlanan ritminin verdiği zararın yarattığı aciliyetleri de ön plana çıkardı. Bu koşullar altında, serginin ortaya koymayı amaçladığı sorular daha da önem kazanmış durumda: Toplumun tarihsel zamanı ile doğanın dayattığı zaman arasındaki büyük uçurumu aşmak mümkün mü? Birbiriyle hem uyum içinde hem de çatışmakta olan bu farklı zaman deneyimlerini nasıl bağdaştırabiliriz? Bu zamansallıkların, hem bireysel hem de kolektif deneyimlerin sahası olan beden ve çevresi üzerindeki etkileri nelerdir?

Tempo IncognitoRana Öztürk‘ün 2017 ve 2018 yıllarında SALT Galata’da Her Hâl Kolektif’in bir etkinliği olarak Sinem Dişli’yle birlikte tasarlayıp düzenlediği Tekrar ∞ Döngü Konuşma ve Performans Serisi‘nden yola çıkarak geliştirildi.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Ali Miharbi – Kerem Ozan Bayraktar – Sergen Şehitoğlu – Yağız Özgen, Alper Aydın & Ayşegül Güldöşek, Burçak Bingöl, Cevdet Erek, Deniz Üster & Gürçim Yılmaz, Ece Eldek, Ege Kanar, Ezgi Tok, Fiona Reilley, Handan Saatçioğlu, Leman Sevda Darıcıoğlu & Hank Yan Agassi, Linda Boļšakova, Louise Manifold, Nikolaus Gansterer, Selçuk Artut ve Sinem Dişli bulunuyor.