kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart Canan Tolon’un temsiliyetini üstlendi

11 Mart 2022

Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve San Francisco’da sürdüren güncel sanatçı Canan Tolon, Dirimart tarafından temsil edilmeye başlandı.

1975’te İstanbul Fransız Lisesi’nden edebiyat ve felsefe alanında bakaloryasını alan Canan Tolon, Edinburgh Napier Üniversitesi’nde ve Facchochschule, Trier’de tasarım ve Londra’da Middlesex Üniversitesi’nde iç mimarlık eğitimi gördü ve ardından 1983’te California Berkeley Üniversitesi’nde mimarlık alanından yüksek lisans derecesi aldı. Yapıtları Türkiye ve dünyada çeşitli koleksiyonlarda yer alan sanatçı, İstanbul Modern ve SFMOMA dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı.

Canan Tolon’un kırk yıla yayılan, doğa ile mimarlık mefhumları etrafında gelişen sanat pratiği, bu ikisi arasındaki etkileşimi görünür kılar. Tolon, bu iki varoluşun karşılaşmalarından, karşılıklı dirençlerinden, birbirleri üzerinde yarattıkları etkilerden doğan sonuçlar üzerine kültürel bir araştırma ve çalışma alanı inşa eder.

Savaşın yıkımını, terk edilmiş coğrafyaları çağrıştıran, ıssızlığın hâkim olduğu yapıtları, ilk bakışta fotoğraf gibi görünerek izleyiciyi bu imgelerin gerçek mi yanılsama mı olduğu konusunda tereddüde sevk eder. Soyut ve tanımsız kompozisyonlar aracılığıyla Tolon, insanın doğayı değiştirme ve dönüştürme süreçlerinin yarattığı kaos ve belirsizliği tedirgin edici bir atmosferde yansıtır.

Her bir detayın boya ile inşa edildiği bu yapıtlar, esasında son derece kişisel bir dürtüden beslenen ama ortak paydada hepimizi ilgilendiren bir dünyaya aittir. Sanatçının aldığı mimarlık eğitimi, bu disiplinin doğa ve kültür ekseninde hayattaki yerini anlamasını ve sorgulamasını sağlar. Sanatçının doğal ile yapay arasındaki ilişkiyi görünür kılan yapıtları, izleyicinin doğa ve çevre, mimarlık ve kültür üzerine yeniden düşünmesine vesile olur.

Canan Tolon işlerinde çim tohumu, su gibi doğal malzemeler kullanır, tuvallerinin üzerlerine yerleştirdiği metal parçalarını açık hava koşullarının etkisine bırakarak bir nevi doğanın resimde canlanmasını sağlar. Öte yandan, Tolon’un deneysel çalışmaları göz yanılsamalarını, aynı olay ve görüntü karşısında verdiğimiz farklı tepkileri inceler. Üst üste binen renk planlarıyla yön duygumuzu yitirmemize, görüntüyü anlamlandırma çabamızda güvensizlik hissetmemize yol açar.