kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart Dolapdere’de “Birliktesizlik”

23 Mart 2018

Dirimart Dolapdere, 20 Mart – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Bernard Frize’in “Togetherless / Birliktesizlik” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçının bu sergi için özel olarak ürettiği resimler izleyiciyle buluşacak.

Frize 1970’lerin sonlarından günümüze, tekniğin maddeselliğini araştırarak yöntemini sürekli geliştirmektedir. Bernard Frize’in, keskin sanatsal düşünceleri ve onlara eşlik eden özgür uygulama pratikleri sayesinde soyut resimde özel bir yeri bulunuyor.  Rengi, hiyerarşisiz, deneysel, teknik-mekanik bir şekilde kullanan Frize, eserlerine
çelişkiler kanalıyla belirli bir dinamik katar. Frize’in resimlerindeki örüntü tekrarları izleyicide bir tür akışkanlık hissi uyandırırken onu örtük müzikalitelerini keşfe davet eder. Renk, kompozisyon, sembol gibi unsurlardan ziyade üretim sürecine odaklanmak izleyicinin karşısına zevkli bir zorluk çıkarır, onu “resimsel partisyonları” görmeye/duymaya sevk eder.