kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart :mentalKLINIK’in temsiliyetini üstlendi

11 Şubat 2022

1998 yılında İstanbul’da Yasemin Baydar ve Birol Demir tarafından kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul’da sürdüren sanatçı ikilisi :mentalKLINIK, Dirimart tarafından temsil edilmeye başlandı.

:mentalKLINIK görünmez politik stratejileri ve toplumsal dinamikleri, açık bir maharetle, ultra çağdaş araçlar kullanarak görünür bir hafiflikle aşar. :mentalKLINIK sergileri, bir disko topu gibi, ikilinin kendi evrenlerine yönelttikleri çok yönlü yaklaşımlarının bir seçkisinden oluşur. Tek bir lügât veya üslubun sınırlarına direnen dünyaları, hedonist ve oyuncudur: izleyici ona keşfetmek üzere yaklaştığında hem bir şölen ve coşku hissi yaşar hem de hayrete düşer, altında şiddet yatan bu dünya, bir parti sonrası akşamdan kalma hissini veya sonun ima edildiği sinsi bir başlangıcı önerir.

İşleri duygusalla robotik tavırlar arasında gidip gelir. Sanatçı ikilisi medyanın, neon ışıklarında, sloganlarda, ışık huzmelerinde, ayna kürelerinde, konfetilerde beden bulan duyusal hiper dürtü ikliminde yaşanan gece âlemlerinin ışıltılı, otoriter görsel dili üzerinde hak iddia ederken bir yandan da parıltılı, baştan çıkarıcı nesnelere yönelik istemsiz çekimimizle oynar. Hepimizi çağırdıkları yer hakiki ile sahte, yapay ile yüzeysel olan arasındaki şifrelerdir, orada sanki her şey bir sahtecilik vakasıymış gibi.

:mentalKLINIK süreç, üretim, roller, kavramlar ve sunum konusunda açık bir laboratuvar gibidir. İşleri oksimoron ve paradoksların birer karışımıdır, kategorilere başkaldıran sarmalayıcı zaman ayarlı yerleştirmelerden heykellere, nesnelere uzanan, kara mizah yüklü işlerdir bunlar.

:mentalKLINIK’in deneysel yaklaşımı ikilinin katıldığı pek çok uluslararası sergide övgü toplamıştır. Bitter Medicine#01, Museum of Contemporary Art, Belgrad (küratör: Carl de Smet) (2020); Bitter Medicine#02, Borusan Contemporary, İstanbul (küratör: Necmi Sönmez) (2020); FreshCut, MAK, Viyana (küratör: Marlies Wirth) (2013); ve Co-operation Would be Highly Appreciated, SCAD Museum, Savannah (küratör: Storm Janse van Rensburg) (2015) bu sergilerden bazılarıdır. İkili, aralarında Istanbul Modern-Rotterdam Boijmans van Beuningen Museum (2012); İzmir Çağdaş Sanat Trienali (2010); ve Tomorrow, Now, MUDAM, Lüksemburg, (2007) sergilerinin de bulunduğu pek çok uluslararası sergiye katılmıştır. 2018’de La Patinoire Royale, Brüksel’de bir introspektif gerçekleşmiştir (küratör: Jerome Sans). En önemli kişisel sergileriyse şunlardır: That’s Fucking Awesome, Galerist, İstanbul (2011) (küratör: Jerome Sans); rABBIThOLE, Galerist, İstanbul (2009); Thank You For your Cooperation, Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai (2014); ve Catastrophically Gorgeous, Eugster II Belgrade (2018) (küratör: Yasmina Reggad).